naturarecheck 1000
Postad: 29 sep 18:10

Subsidaritetsprincipen

Subsidaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Även att om ett beslut bara påverkar det enskilda landet och inget annat EU-land så ska den lagen beslutas av landet självt. 

Min fråga är varför det är så? Jag tänker att det ska vara så för att medborgarna då i större utsträckning kan påverka besluten. Om det är EU som bestämmer allt så gör det att den svenska medborgaren får mindre makt. Stämmer detta? Hur tänker ni?

mrpotatohead 2152
Postad: 29 sep 18:48
naturarecheck skrev:

Subsidaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Även att om ett beslut bara påverkar det enskilda landet och inget annat EU-land så ska den lagen beslutas av landet självt. 

Vad menar du med "även om"? Det är väl mer logiskt att beslutet får tas av landet om det bara påverkar landet?

Min fråga är varför det är så? Jag tänker att det ska vara så för att medborgarna då i större utsträckning kan påverka besluten. Om det är EU som bestämmer allt så gör det att den svenska medborgaren får mindre makt. Stämmer detta? Hur tänker ni?

Det handlar väl mest om ju närmare beslutsfattarna är området där beslutet ska fattas, ju bättre och mer rättvist beslut kan fattas. Precis som att en kommun vet bättre hur hus och specifika kommunfrågor ska beslutas än staten, så vet Sveriges stat mer om Sverigefrågor än EU. 

Svara Avbryt
Close