3 svar
26 visningar
Elisa1279 är nöjd med hjälpen
Elisa1279 50
Postad: 9 nov 18:19

Substansmängd och jämviktssystem

I en blandning av gaserna X, Y och Z har jämvikten X + Y --> 2Z ställt in sig. För reaktionen åt höger är H < 0.  Vilka två av följande påståenden är alltid korrekta? Motivera din slutsats. 
 

1.Substansmängden av Z kan ökas genom att jämviktsblandningen kyls (V konstant).
 
2. Substansmängden av Z kan ökas genom att jämviktsblandningen pressas samman så att trycket stiger (T konstant).
 
3. Jämviktsblandningen innehåller lika stora substansmängder av X och Y.
 
4. Aktiveringsenergin för reaktionen åt höger är lägre än aktiveringsenergin för reaktionen åt vänster.
 
5. Substansmängden av Z kan ökas genom att man tillför en katalysator.
 

 

Jag blir osäker på  påstående 1 och 3.

När det gäller påstående 3 så tänker jag följande. 
Ekvivalensförhållandet mellan X och Y är 1-1, det innebär att de har lika stora substansmängder.

När det gäller påstående 1 så vet jag att om man sänker temperaturen i ett jämviktssystem så ändras värdet på K så att den exoterma reaktionsriktningen gynnas, dock vet jag inte om det påverkar substansmängden. 

 

Kan någon hjälpa mig

fner 924
Postad: 9 nov 19:07

Påstående 3: Du har rätt i att molförhållandet är 1:1, alltså för varje X som förbrukas så förbrukas även en Y. Men vad händer vid jämvikten om vi har olika substansmängder X och Y i ursprungsblandningen?

Påstående 1: Att reaktionen åt höger har ΔH < 0 innebär som du säger att reaktionen är exoterm. Energi avges när reaktionen fortgår åt höger. Sänks temperaturen kommer K ändras så att denna reaktion gynnas. Det kommer alltså förbrukas mer X och Y. Vad händer då med Z?

Elisa1279 50
Postad: 9 nov 23:18

Tack för svaret!

Påstående 3: Om vi har olika substansmängder i ursprungsblandningen så kommer det leda till att jämviktsblandninge inte innehåller lika stora substansmängder av X och Y. 

 

Påstående 1: Sänker man temperaturen så att mer X och Y förbrukas så bildas väl mer Z. 

fner 924
Postad: 10 nov 08:02

Snyggt!

Svara Avbryt
Close