0 svar
33 visningar
Soderstrom är nöjd med hjälpen
Soderstrom Online 2633
Postad: 3 okt 19:27 Redigerad: 3 okt 19:28

Superpose the plot

Jag har i uppgift att plotta en funktion och har matat in i Command Window enligt följande:

Inmatning och resultat

t=-1:1;
y=1-(1/50).*sqrt(3/797).*exp(-50*t).*sin((50.*t.*sqrt(797/3)));
plot(t,y)

hold on

Men sen står det: "Superpose the plot produced by MATLAB’s built-in “step” command on top of (b)."

Så jag försöker med "step(t,y)", men får inte plotten "på" den tidigare plotten! 

Svara Avbryt
Close