4 svar
205 visningar
Zachis är nöjd med hjälpen
Zachis 43
Postad: 8 apr 2020 18:28

Sur eller basisk

Vilken reaktion (sur, basisk eller neutral) har en vattenlösning av a) natriumacetat, b) ammoniumklorid, c) aluminiumklorid, d) natriumkarbonat?

 

Så, jag förstår knappt vad uppgiften ens betyder. Jag vet att baser tar upp protoner och syror avger, men hur vet jag egentligen vilken som är vilken om jag inte fått en reaktionsformel?

MarkusBystrom 32
Postad: 8 apr 2020 19:47

Du ska titta på jonerna i de olika ämnena. Exempelvis:

a) Om vi tittar på jonen Na+ vet vi att den inte har några syra- eller basegenskaper. Den kan alltså inte påverka PH-värdet. Om vi sedan tittar på Ac- vet vi att det är en bas. Lösningen bör alltså vara något basiskt. Pröva att göra på samma sätt med de andra delfrågorna.

Zachis 43
Postad: 8 apr 2020 20:03

Tack. Hur vet man om ett ämne har bas eller syra egenskaper? Eller är det bara något man måste lära sig?

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 8 apr 2020 22:20

Du behöver lära dig de vanligaste syrorna och baserna. Här finns de

Zachis 43
Postad: 8 apr 2020 22:22

tack så mycket för svaren :)

Svara Avbryt
Close