1 svar
197 visningar
pepsi1968 481
Postad: 10 maj 2022 12:49

Svängande pendel

Pendeln svänger kring z-axeln och du ska beräkna den högsta vinkelhastigheten för pendel B som har höjden L = 0,587 m och bredden a = 0,493 m om svängningsamplituden är 90,0 ·10^-3 rad.

 

Jag tänker; ft=mrcmα=mgsin(θ) <=> α=gsin(θ)rcmϖ=adt=gtsin(θ)rcm (1)men vi har även:x(t)=Acos(wt)x'(t)-Awsin(wt), som är störst då; x'(T/2)=Aw (2)1 i 2 ger; w_störst= Agtsin(θ)rcm (3)tiden som sökes är tiden för en halv period.T=2πLg, t=T2=πLg(4)4 i 3 ger:w_störst= ALgsin(θ)rcm=ALgsin(θ)L2=0.20773291967504. och svaret är 0.41546583935008. vilket är 2 det första svaret med tre decimaler korrekt.

SaintVenant 3855
Postad: 10 maj 2022 14:35 Redigerad: 10 maj 2022 14:37

Du kan inte integrera αdt\displaystyle \int \alpha dt som du gör därför att θ\theta förändras över tid.

Jag förstår inte vad rcmr_{cm} ska föreställa eller hur rcm=L/2r_{cm} = L/2 kan stämma. Är LL längden på pendeln? Vad menas med bredd? Kan du visa tydligare i din figur? Tänk också på att ditt slutgiltiga uttryck inte fungerar därför att i nedersta läget är θ=0\theta = 0 och då skulle det bli noll.

Du bör sedan fundera på vad x(t)=Acos(ωt)x(t) = A\cos(\omega t) egentligen beskriver i din figur. Amplituden AA kan inte vara den som är given i uppgiften (90,0 ·10^-3 rad) om xx är ett avstånd. 

Svara Avbryt
Close