5 svar
48 visningar
Juni200 är nöjd med hjälpen
Juni200 148
Postad: 11 apr 20:48

svavelsyra vs saltsyra

Är svavelsyra svagare än saltsyra eftersom den är två protonig?  

Samt, om de innehåller flera protoner blir de svagare? Som i exemplet ovan

Pikkart 811
Postad: 11 apr 21:00

Vad menar du med svagare?

Juni200 148
Postad: 11 apr 21:19 Redigerad: 11 apr 21:19

Ja, det finns ju svaga och starka syror? 
Alltså hur "bra " de protolyseras

Pikkart 811
Postad: 11 apr 21:32 Redigerad: 11 apr 21:33

Det är viktigt att förstå vad du menar med svagare, för jag vet inte vilket svar du är ute efter.

Gäller det bindningsstyrka: Vill du veta om syran är svag eller stark så beror det på styrkan i vätebindningen som bryts. Ser du till t.ex. HCl så är bindningen mellan väte och klor svag, därför dissocierar gärna denna i en lösning av vatten vilket genererar oxoniumjoner. Svavelsyra dissocierar också i en vattenlösning men i en långsammare hastighet (som du kan se i en tabell över dissociationskonstanter: Saltsyra>Svavelsyra), vilket innebär att vätebindningarna är starkare i svavelsyra.

Det här innebär inte per automatik att ditt pH blir lägre om du använder saltsyra, svavelsyra släpper ifrån sig två protoner vilket medför att om du har 1 M svavelsyra så har du 2 M oxoniumjoner för svavelsyra. Saltsyra släpper ifrån sig en proton, vilket medför att om du har 1 M saltsyra så får du 1 M oxoniumjoner.


Juni200 148
Postad: 11 apr 21:45 Redigerad: 11 apr 21:45

Nej, jag har flera uppgifter i min bok där jag ska rangornda syror efter svaga resp. starka. Då vill jag förstå varför ex. saltsyra är starkare än svavelsyra. 

Pikkart 811
Postad: 11 apr 21:49

Bindningsstyrka till vätet isåfall men värdet på bindningsstyrkan är inget man memorerar. Du kan rangordna dem utifrån "Ka-värden", större värde ger starkare syra.

Svara Avbryt
Close