1 svar
129 visningar
Aboud 74
Postad: 30 apr 17:02

Svenska 3, citat

ifall det finns i ett utdrag ur en bok ett ord som är enkelciterad exempelvis:

Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja'.

Vad innebär den enkla citeringen?

Jag vet att enkelcitat används som inre citat när man vill citera ett ord som redan är citerad i texten och då används ' - ' som inre citat och "-" som yttre citat. Men om ordet i detta fall är bara enkelciterad? Ska jag behandla den som ett vanligt citat? Alltså citera den som "'köpa"' eller exempelvis "Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja.'", i min referat del?

Tack!

Jag skulle se det som att författaren vill poängtera att det är just dessa ord som används. Det är inte "köpa och sälja" utan "köpa" och "sälja". Dubbla citattecken kan användas, men enkla går också bra. Kanske är texten från början ett längre citat (med dubbla citattecken).

Meningen här verkar i alla fall vara att peka ut just orden köpa respektive sälja. Antingen som i att peka ut att det är dessa två handlingar som barn förstår, och inte andra, eller som i att peka ut att det är just dessa ord som barn förstår. Där behövs mer sammanhang för att kunna avgöra vad som menas.

  • Exempel på det första alternativet: 

Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja', men att 'investera' kräver mer mognad av barn för att kunna förstå. 

  • Exempel på det andra alternativet: 

Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja', medan ord som 'införskaffa' och 'avyttra' kräver ett mycket större ordförråd än de flesta barn har.

Oavsett, behandla dessa som all annan text – citera exakt, inklusive enkla citattecken. :)

 

Psst! En liten petitess: Om du har ett enkelcitat ihop med ett dubbelt citattecken, lägg punkten i mitten. Här: 

"Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja.'"

Ska det egentligen stå 

"Barn kan kanske förstå 'köpa' och 'sälja'."

Då det är så texten är återgiven. Dessutom blir det lite lättare att se var respektive citattecken tar slut någonstans. :)

Svara Avbryt
Close