Salsa123 76
Postad: 1 sep 2019 Redigerad: 1 sep 2019

Svenska krav

Vad innebär detta krav?:

 

 Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Redovisningen har betoning på resonemang och slutsatser men är grundad på fakta om språkliga skillnader.

Du ska kunna reflektera kring hur språk används och hur språket påverkar människors sätt att använda språk, samt kring hur språk kan användas för att få och visa på makt. Dessa reflektioner ska ha stöd i källor, och de ska vara nyanserade, alltså ta in flera olika perspektiv och visa upp gråskalor. 

Din redovisning ska vara resonerande och du ska dra slutsatser i redovisningen, men dina resonemang ska bygga på fakta om hur språk skiljer sig mellan människor.

Salsa123 76
Postad: 1 sep 2019

Hur menar du med:

"Din redovisning ska vara resonerande"

Du ska resonera i din redovisning. Visa upp olika sidor och argument, och använd dessa för att dra slutsatser. 

Salsa123 76
Postad: 3 sep 2019

Skulle du kunna ge ett exempel på något som uppfyller detta krav ??

Salsa123, är det du eller pepparkvarn som skall ha betyg i svenska?

Dessutom, vilken nivå läser du på? Den här tråden borde ligga i antingen Svenska/Grundskola eller Svenska/Gymnasium men eftersom detta är din enda tråd vet jag inte vilket. /moderator

Salsa123 76
Postad: 3 sep 2019
Smaragdalena skrev:

Salsa123, är det du eller pepparkvarn som skall ha betyg i svenska?

Dessutom, vilken nivå läser du på? Den här tråden borde ligga i antingen Svenska/Grundskola eller Svenska/Gymnasium men eftersom detta är din enda tråd vet jag inte vilket. /moderator

Jag förstod inte förklaringen fullt ut, tänkte att ett exempel skulle hjälpa. Kan du förklara istället?

Vart skall jag flytta din felplacerade tråd?

Dessutom, vilken nivå läser du på? Den här tråden borde ligga i antingen Svenska/Grundskola eller Svenska/Gymnasium men eftersom detta är din enda tråd vet jag inte vilket. /moderator

Detta är inte ett nyanserat och välgrundat svar:

Härskarteknik är något man använder för att kontrollera och trycka ner folk. Det är ett sätt att visa sin makt.

Detta är ett nyanserat och välgrundat svar:

Härskarteknik är något man använder för att kontrollera och trycka ner folk. Det är något som många ledare framgångsrikt använder för att nå hela vägen till makten, men riskerar samtidigt att orsaka irritation hos människor i personens omgivning. Det har använts av människor under tusentals år, vilket tyder på att det inte går att avskaffa särskilt lätt.

Ett nyanserat och välgrundat svar behöver inte vara längre än andra svar (men här blev det så). Oftast är det bättre att vara kortfattad men ändå försöka få med olika perspektiv på det man skriver om.

Svara Avbryt
Close