6 svar
37 visningar
matteupp95 383
Postad: 6 nov 2020

syfte

jag undesöker vad elever i årskurs 1 i två gymnasieskolor tycker om Boderline personality Disorder.Det som är syfte är att få reda på vad de tycker,men också utreda ifall elevernas inställningar gentemot Borderline personality disorder skiljer sig .Pågrund av att jag valde att jämföra en skola som ligger i en förort med en skola som ligger i ett väldigt svensk område. Det enda jag vill undersöka är vad gymnasieleverna i 1an i i dessa två skolor tycker om Borderline personality disorder! .Har inte valt att undersöka utifrån nån aspekt!!

Hur kan jag utveckla mitt syfte någon som kan hjälpa!! Det är ett fördjupningsarbete

mag1 1564
Postad: 7 nov 2020

Varför vill du undersöka detta? Vilken skulle nyttan vara av din undersökning och dess resultat?

matteupp95 383
Postad: 7 nov 2020
mag1 skrev:

Varför vill du undersöka detta? Vilken skulle nyttan vara av din undersökning och dess resultat?

vill öka kunskap om ämnet

Aerius 510
Postad: 7 nov 2020

Det är intressant att personer med BPD är så lika. Innebär det att vården är duktig på att diagnostisera BPD? Om det är så vad kan vården göra för personer med BPD, om det inte är så att vården är duktig på att diagnostisera BPD vad beror det på?

Välj ut några konkreta syften med BPD som du tycker är intressant. Beta av dom ett i taget då borde något syfte kunna generera en rapport. Tänk på ett syfte ska vara formulera på ett sådant sätt att det ska vara uppenbart när syftet är uppnått.

BPD är en väldigt intressant diagnos med många sidor att förhålla sig till tycker jag.

Kunskapen hos vem? Kunskapen om BPD eller kunskapen om gymnasieelevers åsikter om BPD?

matteupp95 383
Postad: 8 nov 2020
Smaragdalena skrev:

Kunskapen hos vem? Kunskapen om BPD eller kunskapen om gymnasieelevers åsikter om BPDkunskapen om gymnasieelevers åsikter om BPDkunskapen om gymnasieelevers åsikter om BPD?

kunskapen om gymnasielevers åsikt om BPD

mag1 1564
Postad: 8 nov 2020

kunskapen om gymnasielevers åsikt om BP

Hur skulle du motivera detta. Varför vill du veta vad dessa studenter tycker om BPD?

 

Hur tror du det skulle hjälpa med att veta mer om vad dessa studenter tycker om BPD?

Kan det hjälpa:

* dig själv (du vet mer)

* studenterna (kräver att du återkopplar dina resultat, d.v.s. informerar dem och medvetandegör dem)

* personer med BPD (de kanske kan lättare förstå hur de framstår hos studenter i denna ålder)

* samhället/psykiatrin i stort (de kan förbereda personer med BPD på hur de upplevs, agera för att öka förståelsen etcetera)

Svara Avbryt
Close