5 svar
37 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1281
Postad: 19 mar 2020

Syrabasreaktioner är alltid jämvitksreaktioner?

Är syrabasreaktioner alltid jämviktsreaktioner?

Tack på förhand

Teraeagle 10843 – Moderator
Postad: 19 mar 2020 Redigerad: 19 mar 2020

I teorin är alla reaktioner jämviktsreaktioner, men om du har tusentals triljoner molekyler på produktsidan och en molekyl på reaktantsidan vid jämvikt så är det i praktiken en enkelriktad reaktion åt höger. Man skulle inte kunna detektera de små mängderna reaktant som finns kvar, men rent teoretiskt är det en jämvikt.

På samma sätt fungerar det med syrabasreaktioner. Starka syror genomgår i princip fullständig protolys medan svaga syror bara protolyserar till en lägre grad, och då är det en "riktig" jämvikt.

852sol 1281
Postad: 25 mar 2020

Men är inte det som avgör om en reaktion är en jämviktsreaktion eller inte om det är en reversibel reaktion eller inte. Och då borde väl inte reaktioner som inte är reversibla kunna vara jämviktsreaktioner?

Tack på förhand

I teorin är alla reaktioner jämviktsreaktioner, men en del av dem är så mycket förskjutna åt ena eller andra hållet att man kan förenkla och räkna med att reaktionen sker fullständigt (alternativt inte alls).

852sol 1281
Postad: 25 mar 2020

Okej, men alla syra-bas reaktioner är reaktioner som inte är så förskjutna åt det ena hållet att et skrivs som reaktioner som går åt ett håll?

Tack på förhand

Du krånglar till det onödigt mycket.

Skriv en enkelriktad pil om det är en stark syra eller en stark bas som reagerar.

Skriv dubbelriktade pilar om det är en svag syra eller en svag bas som reagerar.

Svara Avbryt
Close