4 svar
11 visningar
Sputnik66 88
Postad: 17 okt 2020

Syrasbas vid titrering

Halvtitreringspunkten vid en neutralisation av syra med tex natriumhydorix är den punkten där ph:et är lika med pka värdet. Med hjälp av pka värdet kan man sedan ta reda på vilken syra det är. 

Gäller samma logik vid ett pkb värde? Där ph:et vid halvtitreringspunkten när ph är ca 10-12 är lika med pkb värdet? Eller gäller det tvärtom där pkb är när man har natriumhydroxid som man sedan kan titrera med en syra i en byrett. Tack! Ursäkta om svenskan är lite tafflig

Om du titrerar en svag bas med en stark syra, så är pKa-värdet för den konjugerade syran lika med det pH-värde där koncentrationen av syra-formen och basformen är lika, d v s  halvtitrerpunkten.

pKb skulle höra ihop med pOH-värdet istället, och det tycker åtminstone jag är mycket krångligare.

Sputnik66 88
Postad: 17 okt 2020

Jo men jag är mån med att veta pkb värdet då detta kan vara ett annat sätt att bestämma en okänd syra. Så hur skulle jag göra då? 

Använd pKb-värdet för att ta fram pKa-värdet för den korresponderande syran.

Sputnik66 88
Postad: 17 okt 2020

Och hur skulle jag kunna ta fram pkb värdet? Var det som mitt föregående förslag där jag kunde titrera en bas med en syra?

Svara Avbryt
Close