4 svar
19 visningar
Sputnik66 241
Postad: 17 okt 2020 12:05

Syrasbas vid titrering

Halvtitreringspunkten vid en neutralisation av syra med tex natriumhydorix är den punkten där ph:et är lika med pka värdet. Med hjälp av pka värdet kan man sedan ta reda på vilken syra det är. 

Gäller samma logik vid ett pkb värde? Där ph:et vid halvtitreringspunkten när ph är ca 10-12 är lika med pkb värdet? Eller gäller det tvärtom där pkb är när man har natriumhydroxid som man sedan kan titrera med en syra i en byrett. Tack! Ursäkta om svenskan är lite tafflig

Smaragdalena Online 57619 – Lärare
Postad: 17 okt 2020 14:42

Om du titrerar en svag bas med en stark syra, så är pKa-värdet för den konjugerade syran lika med det pH-värde där koncentrationen av syra-formen och basformen är lika, d v s  halvtitrerpunkten.

pKb skulle höra ihop med pOH-värdet istället, och det tycker åtminstone jag är mycket krångligare.

Sputnik66 241
Postad: 17 okt 2020 19:42

Jo men jag är mån med att veta pkb värdet då detta kan vara ett annat sätt att bestämma en okänd syra. Så hur skulle jag göra då? 

Smaragdalena Online 57619 – Lärare
Postad: 17 okt 2020 20:15

Använd pKb-värdet för att ta fram pKa-värdet för den korresponderande syran.

Sputnik66 241
Postad: 17 okt 2020 20:18

Och hur skulle jag kunna ta fram pkb värdet? Var det som mitt föregående förslag där jag kunde titrera en bas med en syra?

Svara Avbryt
Close