4 svar
44 visningar
Filip Arnesson 25
Postad: 23 apr 2021 18:17

syror/bas

Hej!

Jag gjorde så här fast det är fel varför?

 Du har genomför därför en titrering där du titrerar 20,00 ml salpetersyra med en standardlösning av kaliumhydroxid med koncentration 0,100 mol/dm3 . När 43,33 ml kaliumhydroxid gått åt så ändrar lösningen färg. Vilken koncentration hade salpetersyran?

 

Svar:  n = C  *  V    = 20 ml = 0,02 M då =

= n = ?

   C =  0,100 mol/dm3 

   V  =  0,02 mol/dm3

n = 0,02 *  0,100 =  0,002 mol    -----=                   n = 0,002 mol   V =  0,04333 M       C =? 

                                                                                         C = n/v  =     C =  0,002/0,04333  =  0,046157 mol/dm3

                                                                                                                                                           Vad är felet?

Teraeagle Online 15565 – Moderator
Postad: 23 apr 2021 20:15 Redigerad: 23 apr 2021 20:16

Till att börja med är din redovisning alldeles för otydlig. Vad menar du exempelvis på första raden där du har skrivit att substansmängden är lika med 20 milliliter vilket är lika med 0,02 mol per kubikdecimeter (molar)? Det stämmer inte. En volym kan inte vara lika med en koncentration eller en substansmängd.

Du måste skriva en balanserad reaktionsformel för att se hur många mol salpetersyra som reagerar med den mängden kaliumhydroxid du har tillsatt. Det motsvarar den mängd salpetersyra du hade i de 20 ml som du titrerade. Då kan du även bestämma koncentrationen av salpetersyra i det provet. 

Filip Arnesson 25
Postad: 24 apr 2021 13:59

Hur ska jag bestäma C?

Teraeagle Online 15565 – Moderator
Postad: 24 apr 2021 14:35

Vad menar du med C? Koncentrationen av salpetersyra? Följ då det jag skrev i mitt förra inlägg.

Filip Arnesson 25
Postad: 24 apr 2021 23:52

ok, tack jätte mycket för hjälpen!

Svara Avbryt
Close