2 svar
27 visningar
lysmasken är nöjd med hjälpen
lysmasken 37
Postad: 3 maj 21:27

Syror och baser

Jag lyckas inte klura ut hur jag ska skriva reaktionsformeln för när de båda ämnena blandas i ett glas vatten, men eftersom att det bildas  oxoniumjoner och hydroxidjoner när man blandar dem varför sig tänker jag att det borde bli vanlig H2O om man blandar dem? Jag har kommit såhär långt än så länge:

 

(rätta mig gärna om jag har fel, är osäker på om jag kan använda bikarbonat som bas)

 

b) Vad händer om du häller syran respektive basen i ett glas vatten? Motivera genom att skriva reaktionsformler och förklara med kemiska begrepp. OBS! Du ska använda den syra och bas som du hittat i ditt hem.
I ditt svar ska följande begrepp finnas med: protolys, protontagare, protongivare, proton, syra, bas


Ättiksyra + vatten bildar en sur lösning. Det sker en kemisk reaktion mellan de två ämnena, där det bildas joner, vilket gör lösningen ledande. Ättiksyran är en protongivare och avger protoner och omvandlas till acetatjoner (Ac-) medans vattnet är en protontagare som tar upp protoner och i reaktionen bildas då oxoniumjoner (H3O+). Det sker alltså en protolysreaktion.

Reaktionsformel: HAc (l) + H2O (l) → Ac- (aq) + H3O (aq)

 

Om jag blandar min bas: bikarbonat med vatten bildas en basisk lösning. Även denna lösning leder ström eftersom att det bildas joner. Bikarbonatet är en protontagare och vattnet en protongivare. Vattnet omvandlas i reaktionen till hydroxidjoner (OH-). Även här sker en protolysreaktion.

Reaktionsformel: NaHCO3 (s) + H2O (l) → NaHCO4+ (aq) + OH- (aq)

 

c) Vad händer om du häller lösningar av syran och basen i ett nytt glas och blandar om? Motivera genom att skriva en balanserad formel. Vad kallas denna reaktion? OBS! Du ska använda den syra och bas som du hittat i ditt hem.

Här behöver jag hjälp att komma vidare.

 

Tack! :) 

bacon 65
Postad: 3 maj 22:22

Vi vet att oxoniumjoner och hydrooxidjoner reagerar och bildar vatten, det vill säga lösningen neutraliseras.
Vad kallas denna reaktion och hur ser den ut? (skriv formeln för reaktionen mellan ättiksyran o bikarbonatet)

lysmasken 37
Postad: 5 maj 18:47

När ekvivalenta substansmängder av ättiksyralösningen och bikarbonatlösningen blandas, sker en syra-basreaktion. Lösningen neutraliseras; det sker en protolysreaktion. Ledningsförmågan minskar, då hydroxidjonerna och oxoniumjonerna “tar ut” varandra och blir till 2 H2O molekyler istället.


H3O^+ + Ac- + NaHCO4^+ + OH-  →  2 H2O + NaHCO4^+ + Ac-

 

på rätt väg? 

Svara Avbryt
Close