8 svar
66 visningar
delara 48
Postad: 10 jul 12:19 Redigerad: 10 jul 12:21

syror och baser

Hej, jag behöver hjälp med att förstå  några funderangar om baser och syror . Så här kommer några frågor som gör  det svårt för mig att koppla, skulle bli mke tacksam om någon svarar tydligt .

1. vad är jämviktskonstanten  eller syra konstanten ? För vad och när används det? (jag vet förmlen men jag förstår inte vad får man fram genom att beräkna de, kanske förhållande mellan produkternas koncentration i förhållande till konsentrationer av rekatanter ).

 

2. Vad är skillnaden mellan syra konstanten och ph-värdet? ifall  syrakonstanten innebär syrans styrka i en lösning, men vad menas med syrans styrka i en lösning? 

 

3. Vad har syrakonstanten och ph-värdet att göra med vattnets autoprotolys? 

Dracaena 3350 – Moderator
Postad: 10 jul 12:22

Håll dig till en fråga per tråd så att den inte blir så rörigt. /Moderator

delara 48
Postad: 10 jul 12:24

jag vet att det blev flera frågor på samma tråd men jag tycker de har och göra med varandra och är relaterade frågor. Därför ville jag att få svar här för alla 3 frågor för att förstå  bättre :).

Jag förstår inte riktigt vad det är du frågar om men jag svarar på något som jag önskade att man hade förklarat ordentligt när jag gick på gynmnasiet:

Låt oss titta på reaktionen när en svag syra HA reagerar med vatten: HA + H2O <=> H3O+ + A-. Om vi ställer jämviktskonstanten för denna reaktion blir det K=[A-][H3O+][HA][H2O]K=\frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA][H_2O]} medan syrakonstanten är Ka=[A-][H3O+][HA]K_a=\frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}. Detta innebär att i syrakonstanten räknar men inte med att koncentrationen av vatten ändras när protolysen sker (vilket är en rimlig förenkling när koncentrationen av vatten i rent vatten är ungefär 55,6 mol/dm3, d v s flera tiopotenser högre än de andra koncentrationerna).

Dessutom är det så att om koncentrationen av syran och den konjugerade basen är lika, så är koncentrationen av oxoniumjoner lika med Ka, d v s pKa = pH. Detta gör att ,man kan jämföra styrkan hos olika svaga syror med varandra.

Gör separata trådar om de andra frågorna så kommer jag att svara på dem också.

delara 48
Postad: 10 jul 13:32

Tack för svaret, man min fråga är vad är skillnaden mellan syrakonstanten, jämviktskonstanten och vattents autoprotolys (då i vattents autoprotolys används liknade uttryck som jämviktskonstanten). 

 

Men ni säger att skapa separata tråder, alltså hur ska då få svar för den här frågan alltså det går inte att skapa ett ny tråd och fråga om typ vad är syrakonstanten. Eftersom de är relaterade frågor tillvarandra och jag försöker förstå men det går inte och jag blandar allt ihop. 

Skulle bli mke tacksam för en förklaring då jag har fastnat på det ca 3 dagar :(

delara 48
Postad: 10 jul 15:52

Skulle någon hjälpa mig med det här snälla? måste plugga 

Smaragdalena 57479 – Lärare
Postad: 10 jul 15:58 Redigerad: 10 jul 15:58

delara skrev:
Tack för svaret, man min fråga är vad är skillnaden mellan syrakonstanten, jämviktskonstanten och...

Det är precis det jag har svarat på:

Smaragdalena skrev:

Låt oss titta på reaktionen när en svag syra HA reagerar med vatten: HA + H2O <=> H3O+ + A-. Om vi ställer jämviktskonstanten för denna reaktion blir det K=[A-][H3O+][HA][H2O]K=\frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA][H_2O]} medan syrakonstanten är Ka=[A-][H3O+][HA]K_a=\frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}. Detta innebär att i syrakonstanten räknar men inte med att koncentrationen av vatten ändras när protolysen sker (vilket är en rimlig förenkling när koncentrationen av vatten i rent vatten är ungefär 55,6 mol/dm3, d v s flera tiopotenser högre än de andra koncentrationerna).

Vattnets autoprotolys bortser man också från i både jämviktskonstanten och syrakonstanten. Att man sätter vattnets koncentration gör att det vlir enklare beräkningar. (Det spelade ännu större roll förr, när mna inte hade lika bra räknare osm vi har nu för tiden.)

(jag vet förmlen men jag förstår inte vad får man fram genom att beräkna de, kanske förhållande mellan produkternas koncentration i förhållande till konsentrationer av rekatanter ).

Om du vet allting utom ett värde (antingen en koncentration eller syrakonstanten/jämviktskonstanten) kan du räkna ut detta värde.

delara 48
Postad: 10 jul 16:56

är  jämviktskonstanten och syra konstanten samma ? ( bortser från H2O för enkelhets skull då vatten finns mycket )

Men jag fortfarande förstår inte vad man vill få fram alltså vad är definitionen av syrakonstanten? Eftersom när jag sökte så får jag en sånt förklaring " syrakonstanten är ett mått på syrans styrka" men vadå för styrka är en ph-värdet ett mått för att bestämma syra och basens surhets grad?  vad är då skillnaden?

 

Alltså jag har blivit helt förvirrad det finns massa med liknande formler och .... vet inte hur ska koppla den :((

Nej, syrakonstanten och jämviktskonstanten är inte samma. De skiljer sig åt med en faktor 55,55 ungefär. Vad är det som är oklart med definitionen av syrakonstanten? Det är den där kvoten mellan tre olika koncentrationer.

Nej, pH är inte ett mått på styrkan för en syra (jo, om det är en stark syra, men i så fall har syran inte någon syrakonstant, eftersom det inte är tillåtet att dela med 0, d v s koncentrationen av icke-reagerad syra) utan ett mått på oxoniumjonkoncentrationen i lösningen. En lösning med pH = 5 exempelvis har oxoniumjonkoncentrationen 0,00001 mol/dm3 men kan ha väldigt olika sammansättning beroende på vilken syra det är. Det kan t ex finnas 0,00001 mol/dm3 av kloridjoner (om det är en utspädd lösning av den starka syran väteklorid/saltsyra) eller 1 mol/dm3 av en svag syra med pKa = 5 och 1 mol/dm3 av syrans konjugerade bas och 1 mol/dm3 av exempelvis natriumjoner.

Svara Avbryt
Close