1 svar
28 visningar
anonymous003 83
Postad: 8 nov 22:02

Syror och baser

Varför är det så?

Det är endast om man har en lösning av en stark syra som pH ändras ett helt steg om volymen blir 10 ggr större. Om man har en lösning som innehåller en svag syra - eller ännu bättre en blandning av en svag syra och dess motsvarande salt - så kommer pH-värdet att ändras mindre vid utspädning. I det här fallet är det bara i fallet a) som man har en stark syra. (Ammoniumjonen är också en syra, fastän det inte hörs lika bra på namnet! Likadant med både divätefosfatjoner och vätefostatjoner, båda är syror - men båda är även baser...)

Svara Avbryt
Close