4 svar
192 visningar
Eli123be är nöjd med hjälpen
Eli123be 1807
Postad: 9 feb 2021 18:06

syror och baser 2

Hej!

På följande fråga, hur vet man att bariumhydroxid skrivs Ba(OH) 2(s), hur listar man ut det, om inte jag hade sett formeln hade jag trott att det var BaOH

Bariumhydroxid är ett salt som är lättlösligt i vatten. 

Skriv en fullständig och balanserad reaktionsformel som stöd för ditt resonemang.  

Tacksam för hjälp

Arminhashmati 381
Postad: 9 feb 2021 18:16 Redigerad: 9 feb 2021 18:17

Om du tittar i ditt periodiska system kan du se att Barium ingår i de alkaliska jordartsmetallerna och har därför i "jonform" en 2+ laddning eftersom den avger sina två valenselektroner för att uppnå ädelgasstruktur. Då bildas en Bariumjon, Ba2+. Men eftersom  föreningen ska vara neutralt laddad måste man ha något som har en tvåvärt negativ, 2- laddning, för att laddningarna då ska ta ut varandra. I Bariumhydroxid ingår hydroxidjoner, OH- som bara har en envärt negativ laddning. Då behövs 2 st OH- för att laddningarna ska ta ut varandra. Hydroxidjonen är också en sammansatt jon så när man ska ha med flera av den skriver man jonen inom parentes, och en nedsänkt siffra som berättar hur många av den sammansatta jonen som ingår i föreningen. I detta blir det (OH)2 och hela föreningen blir Ba(OH)2. :)

Eli123be 1807
Postad: 9 feb 2021 18:21

Hur vet man att OH- är just en negativ laddning, är det något man borde kunna sedan innan? och tack för en jättebra förklaring!

Arminhashmati 381
Postad: 9 feb 2021 18:38

I mitt fall är det bara något som jag vet sedan innan, tillsammans med många andra jonföreningar men man kan tänka så här: Hydroxidjonen består av av två stycken joner (för den är ju en sammansatt jon) en vätejon, H+ och en oxidjon O2-. Summan av vätejonens och oxidjonens laddning blir +1-2 = -1. Då betyder det att hydroxidjonens laddning kommer vara envärt negativ, alltså OH-. Ett annat sätt du kan tänka i just detta fall är att hydroxidjonen är ju en negativt laddad jon av vatten, H2O. Vattenmolekylen är ju som helhet neutralt laddad men om man sliter bort en en vätejon från molekylen så blir laddningen envärt negativ här med (0 - 1 = -1) och den har då bara ett väte och syre, alltså blir det OH-. Blev kanske lite rörigt men hoppas du förstod. :)

Eli123be 1807
Postad: 9 feb 2021 18:44
Arminhashmati skrev:

I mitt fall är det bara något som jag vet sedan innan, tillsammans med många andra jonföreningar men man kan tänka så här: Hydroxidjonen består av av två stycken joner (för den är ju en sammansatt jon) en vätejon, H+ och en oxidjon O2-. Summan av vätejonens och oxidjonens laddning blir +1-2 = -1. Då betyder det att hydroxidjonens laddning kommer vara envärt negativ, alltså OH-. Ett annat sätt du kan tänka i just detta fall är att hydroxidjonen är ju en negativt laddad jon av vatten, H2O. Vattenmolekylen är ju som helhet neutralt laddad men om man sliter bort en en vätejon från molekylen så blir laddningen envärt negativ här med (0 - 1 = -1) och den har då bara ett väte och syre, alltså blir det OH-. Blev kanske lite rörigt men hoppas du förstod. :)

Nu förstod jag jättebra! Tack så mycket :)

Svara Avbryt
Close