11 svar
1168 visningar
ineedhelp 30
Postad: 28 apr 2020 12:25 Redigerad: 28 apr 2020 12:29

Syror och baser

Hej, hade någon kunnat hjälpa mig på en uppgift jag har fastnat på:

Tänk nu på vad du har lärt dig om syror och baser och att man kan hitta dessa överallt i sin omgivning. Leta nu i ditt hem upp en valfri syra och en valfri bas.

b) Vad händer om du häller syran respektive basen i ett glas vatten? Motivera genom att skriva reaktionsformler och förklara med kemiska begrepp. OBS! Du ska använda den syra och bas som du hittat i ditt hem.
I ditt svar ska följande begrepp finnas med: protolys, protontagare, protongivare, proton, syra, bas

Syran: Ättiksyra

Bas: Natriumvätekarbonat

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 28 apr 2020 13:10

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. 

Börja med att ta reda på den kemiska beteckningen för ättiksyra respektive natriumvätekarbonat.

ineedhelp 30
Postad: 28 apr 2020 14:50

NaHCO3är formlen för natriumvätekarbonat och CH3COOH är formlen för ättikssyra

NaHCO3+ CH3COOH + H2O

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 28 apr 2020 15:23

Vad händer när man löser upp ättiksyra i vatten?

Vad händer när man löser upp natriumvätekarbonat i vatten?

ineedhelp 30
Postad: 29 apr 2020 10:17

Det jag vill ha hjälp med

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 29 apr 2020 12:15

Det är meningen att du skall ha lärt dig vad som händer när en syra respektive en bas reagerar med vatten. Det är alltid samma sak som händer  - syran avger en proton och blir en negativt laddad jon, medan vattnet tar upp en proton och blir till en oxoniumjon, respektive basen tar upp en proton och blir en positivt laddad jon medan vattnet blir till en hydroxidjon. Skriv reaktionsformler för vattens reaktion med den syran respektive den bas som du har valt!

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 07:35

Reaktionsformeln blir :

HAc + NaHCO3 -> Ac + Na + H2O + CO2 

man kan förstås förkorta bort och ta bort åskådarjonerna. 

H + HCO3 -> H2O + CO2 

 

Ättikasyra är en svag syra som inte är fullständigt protolyserat. Den är cirka 40 ggr starkare än kolsyra men ändå en svag syra. Syran brukar användas som tex som utspädd lösning till inläggningar av olika slag, och i hög koncentration till borttagning av kalkutfällningar och till ogräsbekämpning.

 

Den är en organisk syra som innehåller gruppen -COOH. och i detta fall är det vätejonen som avges vid protolys. När NaOH reagerar med Hac 

bildas det dels vatten  därför att oxoniumjoner reagerar med hydroxidjoner som tar ut varandra och det bildas en neutral lösning vatten. 

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 30 apr 2020 08:53

Man kan inte hoppa över mellanprodukten kolsyra.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 09:06
Smaragdalena skrev:

Man kan inte hoppa över mellanprodukten kolsyra.

Hur menar du?

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 30 apr 2020 10:22

Man kan inte gå direkt från reaktanterna vätejon (egentligen oxoniumjon) plus vätekarbonat till slutprodukterna koldioxid plus vatten utan att skriva ner mellanprodukten kolsyra. Det är kolsyra som sönderfaller till koldioxid plus vatten, då måste man visa att den bildas.

solskenet 2674 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 10:29

Jaha okej du menar att jag skulle ha skrivit 2 reaktionsformler istället . 

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 30 apr 2020 11:15

Ja, det behöver man göra.

Svara Avbryt
Close