ericmoringe 4
Postad: 23 apr 2019

Ta reda på talföljden

Hur ska man börja på denna uppgift? Det är ju varken en aritmetisk eller geometrisk talföljd då det handlar om produkter och k-värdet i den geometriska summaformeln förändras. Dock är bara den geometriska logisk. 

Jag förstår att talföljden blir 1, 4, 9, 16, 25, 36, … osv. 

Kvoterna blir 4, 2.25, 1.7777... , 1.5625, 1.44, ... osv och är därmed inte konstant.

Det är uppenbarligen något jag missar för att komma igång, frågan är vad.

Laguna 9027
Postad: 23 apr 2019

Jag förstår inte ens vad det står. Vad är det för bok?

ericmoringe 4
Postad: 23 apr 2019

Matematik 5000 utgiven av Natur & Kultur. 2:a utgåvan.

Laguna 9027
Postad: 24 apr 2019

Nu förstår jag vad det står. Det hade hjälpt med ett "lika med" före n2. (Men så där brukar jag ju själv skriva.)

Om man skriver ut hur man beräknar an (utan att ta hjälp av an-1) så blir det en lång harang med faktorer, delat med en annan harang med faktorer. Täljaren och nämnaren har en viss likhet med fakultet, och om man bearbetar dem lite så kan man få ett slutet uttryck med fakulteter i.

Svara Avbryt
Close