4 svar
189 visningar
Stoffer 135 – Fd. Medlem
Postad: 12 dec 2017 12:02

Taylorutveckling

Hej!

Uppgift:

Beräkna följande gränsvärde om det existerar

limx0ln(1+x2)-sin2x1-cos(x2).

 

Lösning:

I ett lösningsförslag står det delvis:

limx0ln(1+x2)-sin2x1-cos(x2)=limx0k1(x2)kk-k0(-1)kx2k+1(2k+1)!1-k0(-1)k(x2)2k(2k)!

där man använder Taylorutveckling.

Jag är dock inte med på varför det blir så. Så här tänker jag:

 

Taylorpolynomet av ordning n ges av:

f(x)=f(a)+f'(a)1!(x-a)+f''(a)2!(x-a)2++f(n)(a)n!(x-a)n+f(n+1)(a+θ(x-a))(n+1)!(x-a)n+1

men jag ser inte hur jag ska komma fram till samma sak som ovan.

Lirim.K 460
Postad: 12 dec 2017 13:14

Du har bara skrivit ner Taylors formel. I ditt fall handlar det om utveckling kring x=0, alltså McLaurins formel. Alla summor i det sista uttrycket i lösningsförslaget är funktionernas respektive McLaurin utveckling. Börja med att McLaurin utveckla funktionerna

ln(1+t)sin(t)cos(t)

Och översätt till x. Skriv dem sedan som summor så ska du se att du får samma som facit. Du behöver inte ens skriva dessa med summa tecken symbol för att lösa problemet.

tomast80 4184
Postad: 12 dec 2017 14:05

Ett tips utöver ovanstående är att använda att:

sin2x=1-cos2x2 \sin^2x = \frac{1-\cos2x}{2}

Stoffer 135 – Fd. Medlem
Postad: 14 dec 2017 13:38
Lirim.K skrev :

Du har bara skrivit ner Taylors formel. I ditt fall handlar det om utveckling kring x=0, alltså McLaurins formel. Alla summor i det sista uttrycket i lösningsförslaget är funktionernas respektive McLaurin utveckling. Börja med att McLaurin utveckla funktionerna

ln(1+t)sin(t)cos(t)

Och översätt till x. Skriv dem sedan som summor så ska du se att du får samma som facit. Du behöver inte ens skriva dessa med summa tecken symbol för att lösa problemet.

Eftersom McLaurins formel endast är ett specialfall av Taylors formel så tänkte jag att det inte spelade någon roll. Är inte denna formel detsamma som dess utveckling?

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 14 dec 2017 15:36

Hej!

Använd dig av de faktum att i en omgivning till x=0 x=0 kan man skriva

      sinx=x+o(x) \sin x = x + o(x)

och

    cosx=1-0.5x2+o(x2) \cos x = 1 - 0.5 x^2 + o(x^2)

där funktionerna o o betecknar lilla-ordo. Hur ser motsvarande samband ut för funktionen ln(1+x) \ln(1+x) ?

Albiki

Svara Avbryt
Close