1 svar
8 visningar
Noah är nöjd med hjälpen!
Noah 149
Postad: 2 dagar sedan

Teckenväxling

Jag vet att :

Om derivatan har teckenväxlingen +0- betyder det att den ser ut så här: /--\ det är ett lokalt maximivärde.

Om derivatan har teckenväxlingen -0+ betyder det att den ser ut så här: \_/ det är ett lokalt minimivärde. 

Men i frågan nedan, jag vet inte om det frågas efter teckenväxling i hela funktionen eller om det frågas efter f' i en specifik punkt, om det frågas efter en specifikpunkt då måste det vara värde på f' eller tänker jag fel. 

Vad menas med teckenväxling i uppgiften ovan ? ska man uppge teckenväxling för f' av en funktion eller f' av en punkt i en funktion vilken är dess värde .

A) Teckenväxling hos funktionen ovan.

     a= + 0 -

     b= + 0 -

Men om man är efter värde hos en specifik punkt då kan man svara 

B) Teckenväxling hos punkter (-3) och (3) i funktionen ovan. 

     a= - 0 +

     b= + 0 - 

Vad menas med teckenväxling hos f' av en funktion och en specifik punkt hos f'. 

Yngve 18389 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 2 dagar sedan Redigerad: 2 dagar sedan

Grafen visar värdet av f'(x).

De frågar efter hur värdet av f'(x) ser ut innan, vid och efter x = -3 respektive x = 3.

Rätt svar blir då

a: - 0 +

b: + 0 -

Svara Avbryt
Close