1 svar
162 visningar
46710ella 12
Postad: 31 jan 2020 18:44

Tekniska lösningar mot klimatförändringar

Vilka tekniska lösningar  skulle vara möjliga för att behålla välståndsutvecklingen och samtidigt skydda miljön? 

Jag har än så länge svarat att det krävs mer forskning om miljöpåverkan och lösningar för framtiden , för  att kunna göra denna förändring i samhället o ta mer hänsyn till miljön. Samtidigt som att världsekonomin rullar på

Finns det några mer tekniska lösningar som tar hänsyn till världsekonomin, handeln ? Kanske något mer konkret

Teraeagle 13585 – Moderator
Postad: 31 jan 2020 19:11 Redigerad: 31 jan 2020 19:17

Det finns två typer av tekniska lösningar:

  • Förhindra att utsläppen uppstår, t.ex. genom byte av råvaror och bränslen eller annorlunda industriella processer.
  • Avlägsna utsläppen efter att de väl har uppstått. Detta brukar kallas för ”tail end”-lösningar.

Det är nästan aldrig billigare eller enklare att avlägsna utsläpp som redan har uppstått. Gasrening är en av de största kostnaderna för många industrier. En vanlig teknik som debatteras rätt flitigt just nu är CCS. Den bygger på att man fångar upp koldioxid från skorstenar, komprimerar och lagrar den på havsbotten. Det är ohyggligt dyrt och krångligt men samtidigt den enda lösningen för vissa industrier som inte kan byta råvaror till förnybara alternativ/elektrifiering. Ett sådant exempel är cementindustrin som är bunden till att använda kalksten i sina processer och upphettning (kalcinering) av kalksten ger alltid nettoutsläpp av koldioxid.

Sedan finns det andra industrier som har möjlighet att förhindra att sina utsläpp uppstår. Här är stålindustrin ett exempel där man gör försök med att ersätta fossilt kol med förnybart kol eller elektrifiera tillverkningen (ofta genom en omväg via vätgas, läs t.ex. om HYBRIT-projektet).

Utsläpp från transportsektorn går att lösa genom både elektrifiering och byte till förnybara bränslen.

Det finns dock ett par viktiga nackdelar med elektrifiering och bränslebyten och det är att de tar lång tid att genomföra. En bil kan användas i flera decennier innan den skrotas och därför tar det tid att byta ut dagens fordonsflotta. Lägg till att nya elbilar är dyra och att det inte finns någon utbyggd infrastruktur för laddning. 

Svara Avbryt
Close