9 svar
56 visningar
K.Halm 53
Postad: 15 apr 2018 Redigerad: 16 apr 2018

Temperatur

Tja, sitter här med en liten fundering över vad texten vill förmedla.

"Höjd temperatur hos reaktanter innebär att fler partiklar har energi som är större än aktiveringsenergin. Med stigande temperatur ökar därför antalet partikelkollisioner som leder till att gamla bindningar bryts så att nya kan bildas."

Jag trodde att höjd temperatur innebär att partiklar kommer röra sig mer. Men sedan förstår jag ingenting av det här med "har energi som är större än aktiveringsenergin och stigande temperatur...."

Flyttade tråden till Ke1 /Smaragdalena, moderator

Teraeagle 6415 – Moderator
Postad: 15 apr 2018 Redigerad: 15 apr 2018

För att två partiklar ska kunna reagera med varandra måste de kollidera, och med en viss fart. Om de närmar sig varandra försiktigt är sannolikheten stor att de bara studsar bort från varandra. Kom ihåg att atomerna omges av negativa elektroner och elektroner från två olika partiklar kommer ju att stöta bort varandra. Man kan även tänka sig att de studsar mot varandra eftersom det är fel delar av partiklarna som träffar varandra. Om de kolliderar med varandra med en högre fart kan dessa faktorer motverkas i större utsträckning och det är större chans att reaktionen sker. Temperatur är som sagt bara ett sätt att mäta hur snabbt partiklarna rör sig. En högre temperatur innebär en högre fart, vilket ökar sannolikheten att det sker reaktioner.

K.Halm 53
Postad: 16 apr 2018

Fast hur kommer aktiveringsenergin in i bilden och det med att reaktanterna har högre aktiveringsenergi? Det lyckas jag inte riktigt förstå.

Teraeagle 6415 – Moderator
Postad: 16 apr 2018

Aktiveringsenergin är den fart de måste ha för att reagera istället för att studsa mot varandra. Eftersom rörelse är en form av energi kallar man det för aktiveringsenergi.

K.Halm 53
Postad: 16 apr 2018

Fast vad menar texten med att reaktanterna kommer ha högre energi än aktiveringsenergi? Jag förstår inte faktiskt. 

Teraeagle 6415 – Moderator
Postad: 16 apr 2018

Temperatur är bara ett annat ord för medelfarten hos partiklarna. Det är alltså partiklarnas fart man mäter när man kollar temperaturen. Om temperaturen är högre, innebär det att medelfarten är högre. Det betyder att fler partiklar har en hög fart. På så sätt har fler partiklar en fart som är tillräckligt hög för att reaktionen ska ske.

K.Halm 53
Postad: 16 apr 2018

Betyder det då att det inte behövs lika mycket aktiveringsenergi eftersom temperaturen ger energin?

Teraeagle 6415 – Moderator
Postad: 16 apr 2018

Är du med på att rörelse är en typ av energi och att aktiveringsenergin anger vilken rörelseenergi partiklarna måste ha för att en reaktion ska kunna ske?

K.Halm 53
Postad: 16 apr 2018

Ja

Teraeagle 6415 – Moderator
Postad: 16 apr 2018

Temperaturen mäter hur snabbt partiklarna rör sig. En högre temperatur innebär att de rör sig snabbare. Om de rör sig snabbare, kommer en större andel att ha en rörelseenergi som är större än aktiveringsenergin. Alltså ger en högre temperatur fler lyckade reaktioner då fler partiklar rör sig tillräckligt snabbt för att de ska äga rum.

Svara Avbryt
Close