2 svar
59 visningar
tami34 är nöjd med hjälpen
tami34 14
Postad: 12 jan 20:34

Teoretisk och experimentell metod i gymnasiearbete

Jag håller på att skriva klart mitt gymnasiearbete inom matematik. Nu är det såhär att jag har lagt teoretisk metod först. Jag tyckte det lät mer logiskt eftersom man på så vis bättre förstår vad det är jag fakriskt gör. Nu ser jag dock att i skolverkets struktur för naturvetenskaplig rapport kommer experimentell metod först. Är det ett måste? För jag har i experimentell metod skrivit ex ”se ekvation 6” som är med i teoretisk metod. 

Jag tror att jag har hittat Skolverkets skrivelse om strukturen i en naturvetenskaplig rapport, som du refererar till. Om teoretisk metod tex  handlar om vilka modeller och teorier man använder för att teoretiskt analysera sina experimentellt framtagna data, så är den ordning som Skolverket skriver, logisk.

Men, som jag tror du vill göra, beskriva vilka modeller och teorier som ligger till grund till varför du utformar ditt experiment som du gör, så känns det mer logiskt att disponera texten som du gör. Tycker iallafall jag, utifrån det du skriver.

Det finns inget generellt facit för detta, utan det beror på hur relationen mellan teori och experiment ser ut i just ditt arbete.

Det är den ansvarige läraren som bestämmer hur din rapport ska disponeras för att kunna godkänna det, så prata med hen om du är osäker på något

oggih 1113 – F.d. Moderator
Postad: 13 jan 17:25 Redigerad: 13 jan 17:27

Det finns absolut inga sådana specifika formkrav för hur gymnasiearbetet ska redovisas!

De enda formella kraven som finns är de som finns i examensmålen, som för naturvetenskapsprogrammet säger följande om gymnasiearbetet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt självständigt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska visa att eleven har förmåga att värdera och dra slutsatser av resultaten samt kritiskt värdera valet av källor. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten

Så det enda formkravet är att du ska ha en engelsk sammanfattning. Hur ditt arbete i övrigt ska struktureras är upp till dig och dina lärare!

Svara Avbryt
Close