28 svar
99 visningar
abcde Online 175
Postad: 12 sep 2020

Teoretiska massor..

Om jag ska räkna ut den teoretiska massan på dessa uppgifter blir jag lite osäker. 

Jag tror man gör såhär: Jag vet att massan är 10 g.

m(NaHCO3) = 10g

M(NaHCO3) = 22,99 +1,0079 + 12,011 + 3 · 16 = 84 g/mol

n(NaHCO3) = 10 / 84,0089= 0,12 mol

A: 4mol NaHCO3 ger 4mol Na 0,12 mol NaHCO3 borde alltså ge upphov till 0,12 mol Na

M(Na) = 22,99 g/mol

m(Na) = M x n = 22,99 · 0,12 = 2,8g

 

a) 4 NaHCO3 → 4 Na + 2 H2O + O2 + 4 CO2
b) 2 NaHCO3 → Na2O + H2O + 2 CO2
c) 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
d) 4 NaHCO3 → 2 H2 + 2 Na2O + 3 O2 + 4 CO
e) NaHCO3 → NaOH + CO2
f) 2 NaHCO3 → 2 Na + H2 + 2 C + 3 O2

Frågan är nu då hur jag gör på de andra? 

Peter 320
Postad: 12 sep 2020

Du tänker helt rätt! Jag har inte kontrollräknat med dina siffror men det borde bli rätt.

I a) fortsätter du med vatten: 4 mol NaHCO3 ger 2 mol H2O (precis som reaktionsformeln säger). Du gör precis på samma sätt som för m(Na). Börja med M(H2O)

I b) ser du att 2 mol NaHCO3 ger 1 mol Na2O

Förstår du detta eller har du svårt att tolka reaktionsformlerna?

abcde Online 175
Postad: 12 sep 2020

Jag vet inte riktigt från b till f. Jag vet att vi har 10 g men ska det vara samma som A? 

M(NaHCO3) = 22,99 +1,0079 + 12,011 + 3 · 16 = 84 g/mol

n(NaHCO3) = 10 / 84,0089= 0,12 mol

A: 4mol NaHCO3 ger 4mol Na 0,12 mol NaHCO3 borde alltså ge upphov till 0,12 mol Na

M(Na) = 22,99 g/mol

Peter 320
Postad: 12 sep 2020 Redigerad: 12 sep 2020

Jag vet inte vad de frågar efter eftersom jag inte har sett frågan. I a) har du räknat ut den teoretiska massan av natriumet som bildas. Ska du inte räkna ut den teoretiska massan för vatten, syre och koldioxid också?

Om jag fortsätter med b) som exempel:

Som jag skrev ovan "2 mol NaHCO3 ger 1 mol Na2O". Det ser du i reaktionsformeln. Siffrorna framför de kemiska föreningarna kan du se som "hur många mol". Nu hade du bara 0,12 mol (om du räknade rätt i a), så hur många mol Na2O blir det då? Sen ser du att de 2 mol:en NaHCO3 ger 1 mol vatten. Men återigen du har inte 2 mol utan bara 0,12 mol. Till slut ser du att det kommer att bildas 2 mol koldioxid (av 2 mol NaHCO3).

Editerad efter Smaragdalenas helt korrekta notering, en verklighetsfrämmande tolkning av formeln kanske men den kan kanske hjälpa ändå:

Eftersom mol bara är ett antal, typ dussin eller tjog, så kan du se reaktionsformeln som att den beskriver vad som händer med 2 st NaHCO3 molekyler, om det blir enklare för dig. D.v.s. reaktionsformeln kan beskriva vad som händer med 2 st, 2 dussin, 2 tjog eller 2 mol. Det spelar ingen roll. Den beskriver förhållandet mellan antalet molekyler till höger och till vänster om reaktionspilen.

Nej, det finns inga natriumvätekarbonatmolekyler. Natriumvätekarbonat är ett salt, d v s en jonförening som är uppbyggd av prositiva och negativa partiklar. Molekyler är alltid oladdade.

abcde Online 175
Postad: 12 sep 2020

Okej, frågar är beräkna de teoretiska massorna för de fasta slutprodukterna i formlerna A-F.

Smaragdalena Online 42485 – Moderator
Postad: 12 sep 2020 Redigerad: 12 sep 2020

Om du har 0,12 mol NaHCO3 så kan det bildas (om jag bara tar med de fasta produkterna) 0,12 mol Na(s) om reaktionen sker enligt formel a), 0,06 mol Na2O om reaktionen sker enligt formel b) eller d), 0,06 mol Na2COO3 om reaktionen sker enligt formel c), 0,12mol NaOH om reaktionen sker enligt formel e) och 0,12 mol Na och 0,12 mol C om reaktionen sker enligt formel f). Vad väger de fasta beståndsdelarna i vart och ett av fallen?

Du verkar ha räknat rätt på a). Hur blir det i de andra fallen? I formel b) ser du att det går åt 2 mol NaHCO3 för att bilda 1 mol Na2O (det behövs ju 2 natriumatomer till varje formelenhet av Na2O) så det är därför det blir hälften så många mol Na2O som det fanns NaHCO3 från början.

abcde Online 175
Postad: 13 sep 2020

OKej, jag använder mig  utav den här på de övriga också men jag ändrar molen? 

 

Jag tror man gör såhär: Jag vet att massan är 10 g.

m(NaHCO3) = 10g

M(NaHCO3) = 22,99 +1,0079 + 12,011 + 3 · 16 = 84 g/mol

n(NaHCO3) = 10 / 84,0089= 0,12 mol

A: 4mol NaHCO3 ger 4mol Na 0,12 mol NaHCO3 borde alltså ge upphov till 0,12 mol Na

M(Na) = 22,99 g/mol

m(Na) = M x n = 22,99 · 0,12 = 2,8g

Peter 320
Postad: 13 sep 2020

Det ser bra ut. Det var så du gjorde på a) Och sen ser du på reaktionsformeln hur molförhållandet är mellan ämnena till vänster och till höger om reaktionspilen. Och hela tiden har du 0,12 mol NaHCO3 när reaktionen startar.

abcde Online 175
Postad: 13 sep 2020

Ja, men kan du visa mig hur B ska bli. Jag vet inte hur jag går vidare med de andra.. 

Jag srev tidigare:

Om du har 0,12 mol NaHCO3 så kan det bildas (om jag bara tar med de fasta produkterna) 0,12 mol Na(s) om reaktionen sker enligt formel a), 0,06 mol Na2O om reaktionen sker enligt formel b) eller d), 0,06 mol Na2CO3 om reaktionen sker enligt formel c), 0,12mol NaOH om reaktionen sker enligt formel e) och 0,12 mol Na och 0,12 mol C om reaktionen sker enligt formel f). Vad väger de fasta beståndsdelarna i vart och ett av fallen?

Vilken molmassa har Na2O? Vilken massa har 0,06mol Na2O?

abcde Online 175
Postad: 13 sep 2020

Na2O-61,9789 g/mol

0,06 mol Na2O-62g/mol

Hur många gram blir det?

abcde Online 175
Postad: 14 sep 2020

Kan det vara 1,63/61,9789 

1,63/62g

abcde Online 175
Postad: 14 sep 2020

Men kan du skriva b så jag kan se vad du gör för något.. 

Peter 320
Postad: 14 sep 2020

Förstår du varför det blir 0,06 mol Na2O i b)? Har du förstått vad du har gjort i a). Den beräkningen är precis som den ska vara.

abcde Online 175
Postad: 15 sep 2020

Men är det bara molen jag byter vid varje uppgift från a-f. Annars är det likadant? 

Du behöver använda olika molmassor beroende på vilka fasta ämnen det är också.

abcde Online 175
Postad: 15 sep 2020

Okej, så först räkar jag ut molmassa sedan sätter jag in det som jag gjorde med A?

Om jag tolkar dig rätt - ja, men med olika substansmängder för olika reaktioner.

abcde Online 175
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

Så B blir: 

m(NaHCO3) = 10g

M(NaHCO3) = 22,99 +1,0079 + 12,011 + 3 · 16 = 84 g/mol

n(NaHCO3) = 10 / 84,0089= 0,12 mol

B: 2mol NaHCO3 ger 2mol Na 0,06 mol NaHCO3 borde alltså ge upphov till 0,06 mol Na

M(Na) = 22,99 g/mol

m(Na) = M x n = 22,99 · 0,06= 1,3794

Smaragdalena Online 42485 – Moderator
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

Nej, det bildas inte Na(s) i reaktion b), det bildas Na2O.

abcde Online 175
Postad: 17 sep 2020

Då vet jag inte hur jag ska göra. Kan du visa mig så jag förstår? 

På b): Precis somdu gjorde med a-uppgiften, men med substansmängden för Na2O hälften så stor som för NaHCO3 och med molmassan för Na2O.

abcde Online 175
Postad: 18 sep 2020

b) 2 NaHCO3 → Na2O + H2O + 2 CO2

M(Na2O) = 2 x 23 + 16 = 62 g/mol
m(Na2O) = n x M = 0,06 x 62 = 3,72 g


c) 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

M=Na2CO3=106g/mol

m=Na2CO3 nxM=0,0155 * 106 = 1,643g


d) 4 NaHCO3 → 2 H2 + 2 Na2O + 3 O2 + 4 CO
e) NaHCO3 → NaOH + CO2
f) 2 NaHCO3 → 2 Na + H2 + 2 C + 3 O2

abcde Online 175
Postad: 19 sep 2020

?

Har du inte något facit att jämföra med? Jag hjälper dig gärna med att komma fram till hur du skall tänka, men jag kommer inte att dubelkolla alla dina beräkningar. Har du några fler frågor, så ställ dem!

Peter 320
Postad: 19 sep 2020
abcde skrev:

A: 4mol NaHCO3 ger 4mol Na 0,12 mol NaHCO3 borde alltså ge upphov till 0,12 mol Na

Så skrev du i ditt ursprungliga inlägg. Det är faktiskt inte svårare än så, i b, c, d, e eller f heller. Och det är reaktionsformeln som talar om för dig hur förhållandet ser ut mellan det du har till vänster och det som bildas till höger om reaktionspilen. Frågan handlar om att kunna läsa en reaktionsformel (här verkar du ha problem, läs i boken ett par gånger till) och att veta vilka ämnen som är fasta. Vilka ämnen som är i fast form kan man inte se. Det måste man tyvärr plugga in.

I b) är det Na2O som är i fast form. Reaktionsformeln säger att 2 mol NaHCO3 ger 1 mol Na2O. Nu har du bara 0,12 mol NaHCO3 hur mycket Na2O blir det då? Du har svarat 0,06 mol utan att motivera varför det blir så, sedan har du räknat om till gram. Det är helt korrekt förutom att du borde berätta var 0,06 kom ifrån.

I c) är det Na2CO3 som är fast. Reaktionsformeln säger återigen att 2 mol NaHCO3 ger 1 mol Na2CO3. Nu har du bara 0,12 mol hur många mol till höger blir det den här gången? Du måste visa tydligare vad du gör. Här dyker siffran 0.0155 upp. Var kommer den ifrån? Det måste du visa i din lösning.

I f) är det Na och C som är fasta.

abcde Online 175
Postad: 21 sep 2020

Okej, vi börjar om från början för jag har blivit helt förvirrad. 

Vi fortsätter med C. 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

Vi vet från uppgift A att NaHCO3 är 10 g och

M(NaHCO3) = 22,99 +1,0079 + 12,011 + 3 · 16 = 84 g/mol

n(NaHCO3) = 10 / 84,0089= 0,12 mol

2 mol NaHCO3 ger 1 mol Na2CO3 ...

M(Na2CO3)=105,98g/mol

m(Na2CO3)=Mxn=

Svara Avbryt
Close