10 svar
115 visningar
peshmerga 6
Postad: 11 aug 2017

Termodynamik

Hej, jag skulle behöva hjälp med några tal på Termodynamik och skulle vara tacksam för all hjälp.

Första frågan: 

En sluten tank med v=0,5 m3 innehåller fluiden R134a. Från början är trycket 200 kPa och x=0,4. Antag att värmemängden 2,44 MJ tillförs. Bestäm

a) totala massan i tanken.

b) sluttillstånd i form av fas, temperatur och tryck med motivation.

Jag har löst a) där jag får massan till 0,0808 kg. Men jag vet inte hur jag ska lösa b) uppgiften. Temperaturen  med P=200 kPa är -10.1 grader celcius och v(gas)=0,099867 m3/kg och v(vätska) 0,0007533 m3/kg för R134a.

 

Andra frågan:

I en ångkraftsanläggning finns en kondensor(värmeväxlare) som kyls med havsvatten. Ingående vattentemperatur är vintertid i genomsnitt 6 grader. Vattnet värms till 14 grader i kondensorn. Bestäm överförd effekt om kylvattenflödet är 300 ton/timme. Bestäm också ångflödet om ångtrycket är 20 kPa och dess ingående tillstånd är mättad ånga. På ångsidan är utgående tillstånd mättad vätska.

Gör en tråd för varje fråga, det blir så rörigt annars!

Vad är definitionen av x i din första fråga?

peshmerga 6
Postad: 11 aug 2017

Okej, ska göra det i fortsättningen. Jag tror att de syftar på att 40% är gas och resterande vätska. 

Alltså att 0,2 m3 är gas och 0,3 är vätska i tanken. 

Kolla definitionen! Jag tror snarare att det betyder att 40 vikts-% av fluiden är i gasform.

peshmerga 6
Postad: 11 aug 2017

Okej, men det jag har skrivit är allt som står i uppgiften. Jag löste a) på följande sätt:

Vmedel = Vgas * x + Vvätska (1-x) = 0,099867 * 0,4 + 0,0007533 * 0,6 = 0,0404 m3/kg

m total = 0,0404/0,5 = 0,0808 kg

peshmerga 6
Postad: 11 aug 2017

Nu kom jag på vad x står för. Det är mgas/mtotal. Och svaret i a) blir 0,5/0,404 = 12,376 kg

peshmerga skrev :

Nu kom jag på vad x står för. Det är mgas/mtotal.

d v s vikts-%, fast kanske inte %.

peshmerga 6
Postad: 12 aug 2017

Ah okej, är det något som du kan hjälpa mig med tror du?

Hur mycket R134a förångas om man tillför 2,44 MJ?

peshmerga 6
Postad: 14 aug 2017

Det vet jag inte, som sagt jag har bara löst a). 

Förmodligen har du någon tabell där det står hur mycket energi för att förånga 1 g (eller kanske 1 mol) R134a. Med hjälp av detta värde bör du kunna beräkna hur mycket som förångas om man tillför 2,44 MJ.

Svara Avbryt
Close