11 svar
89 visningar
Ski03 är nöjd med hjälpen
Ski03 158
Postad: 25 sep 15:59 Redigerad: 25 sep 16:06

Tillämpning av trigonometri

Hur ska A och d bestämmas? Jag kan se med blotta ögat att d = -10 och då är A = 30 (båda svaren i cm). Jag vet inte om det stämmer och OM det gör det, hur löser man uppgiften?

Om man utgår från k i funktionen är det simpelt att lösa ut k. k = pi / 2000 (utgår ifrån cm och radianer).

tomast80 4184
Postad: 25 sep 16:08

Ski03 158
Postad: 25 sep 16:09 Redigerad: 25 sep 16:11

Hur får jag till A när jag inte vet vad minsta värdet är? Jag antar att du menar att jag lär ta reda på förskjutningen i x-led för att sedan ta reda på förskjutningen i y-led. Hur gör jag det när jag inte kan se förskjutningen i x-led?

Ski03 158
Postad: 25 sep 21:38

Nägon som vet hur man tar tillväga?

Bedinsis 2375
Postad: 25 sep 22:53

Om kurvan når sitt maxvärde, vad måste då vinkeln vi tar sinus på vara?

Undersök sedan vad kx blir då f(x)=0, precis då som farthindret tar slut/börjar.

Ski03 158
Postad: 25 sep 22:59

Det lär vara sin kx = 1 som ger att vinkeln måste vara pi/2 men vad ger det i uppgiften?

Hur ska man sätta f(x) = 0 och få ut lösningar när man inte vet vad A och d är?

Bedinsis 2375
Postad: 25 sep 23:01

Du får bilda dig ett ekvationssystem med den information som du trots allt har tillgänglig.

Hur förhåller sig A*sin(kx) till d då y-värdet blir 0?

Ski03 158
Postad: 25 sep 23:03

Det blir väl Asin kx = -d eller så försvinner d på grund av att y=0. Jag får inte riktigt grepp på det.

Bedinsis 2375
Postad: 25 sep 23:06

Det föregående.

Vad kan vi samtidigt säga om uttrycket innanför sinus-parentesen?

Vi vet sedan tidigare att då kx var pi/2 var x 200 mindre än vad x är nu. Eller att då kx var pi/2 så var x 200 mer än vad x är nu.

Ski03 158
Postad: 25 sep 23:09

Jag förstår inte hur det ger ett ekvationssystem. Jag hade misstanken om det, men ingen aning om hur jag skulle gå tillväga.

Ski03 158
Postad: 26 sep 12:59

Någon som vet hur man går tillväga?

Ski03 158
Postad: 12 okt 11:27

Hur får man till lösningen på uppgiften?

Svara Avbryt
Close