3 svar
37 visningar
LH44 är nöjd med hjälpen
LH44 122
Postad: 15 nov 19:47

Tillfälliga vaan der Waals bindningar

Jag förstår inte vad som menas när man säger att vaan der Waals bindningar är tillfälliga? 

Hur tillfälliga? Någon minut? En miljondels sekund?

Som exempel på vaan der Waals bindningar så nämns metan och etan. Metan och etan existerar ju hela tiden, de är ingen en tillfällighet? Det är vaan dar Waals bindningar som binder ihop molekylerna till varandra och eftersom vaan der Waals bindningar uppenbarligen är tillfälliga, bör då inte Metan upplösa sig själv och sluta existera?

mag1 8328
Postad: 15 nov 20:42

Du verkar blanda ihop intramolekylära och intermolekylära bindningar. Van der Waals bindningar uppstår mellan olika molekyler (intermolekylär). Medans bindningarna inom en molekyl, de intramolekylära bindningarna är kovalenta.

LH44 122
Postad: 20 nov 21:58

Enligt min lärare och boken så kan van der Waals bindningar var mellan atomer också:

"Vilken sort kemisk bindning håller ihop atomerna i en ädelgas när den är flytande? .... Det måste finnas ytterligare en sorts kemisk bindning. De svaga bindningarna mellan opolära atomer och molekyler beror på att det bildas tillfälliga dipoler när elektronerna i partiklarnas elektronmoln under korta ögonblick fördelar sig symmetriskt."

Utrag från min kemi bok.

Frågan är ju, vad menas med "under korta ögonblick", asså är bindning under kort tid, eller uppstår den under kort tid??

mag1 8328
Postad: 20 nov 22:08

Både och. Dipolen kan bildas och försvinna snabbt, och partikeln roterar/rör sig. Och bindningen kan endast uppstå när dipolerna tillräckligt nära varandra och är orienterade på rätt sätt (negativ ände hos partikel 1 pekandes mot den positiva änden hos partikel 2).

Ju lägre temperaturen är, desto långsammare rör sig partiklarna, och då ökar chansen att partiklarna kan interagera och skapa VdW bindningar mellan varandra, precis som i den flytande ädelgasen.

Svara Avbryt
Close