teachmeZpinnn är nöjd med hjälpen
teachmeZpinnn 17
Postad: 14 feb 2023 16:18

Tips om ämne till gymnasiearbete inom natur

  1. Hej, jag misslyckades med mitt gymnasiearbete och jag kan inte fortsätta på det jag har gjort innan. Nu måste jag hitta ett nytt ämne (inom naturvet) jag kan använda till komvuxarbete. 

 

Vad finns det för okomplicerade praktiska experiment man kan göra hemma? Eller är det rekommenderat att jag gör ett rent teoretiskt arbete? 

Personligt intressanta områden är fysik, matematik, kemi, spektroskopi, eller marinbiologi.

En idé jag hade var att undersöka vid vilken specifik temperatur vatten fryser snabbast, och varför. Eftersom jag läst att varmt vatten fryser snabbare än kallt vatten. Men jag vet inte, det känns lite mellanstadie nivå ...

En annan idé som antagligen kräver mycket mer research och skrivande är att jag skriver om det marina ekosystemet och hur det påverkats av klimatförändringarna, och som i sin tur påverkar livet på land. Kanske att jag väljer ut en specifik organism, t.ex koraller eller hajar som båda är mycket viktiga men vars population har minskat drastiskt på senaste?

 

Jag vill helst inte göra det för komplicerat för mig, vad rekommenderar ni? Är öppen för det mesta

Tack på förhand ♡

Teraeagle 20562 – Moderator
Postad: 14 feb 2023 16:25 Redigerad: 14 feb 2023 16:26

Du tänker nog på Mpemba-effekten:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mpemba-effekten 

Marinbiologi borde du kunna skriva något om. Ifall du bor vid kusten skulle du kunna utföra en exkursion. 

Oavsett vad du väljer är det viktigt att arbetet blir omfattande, det ska ju vara ett lite större projekt. Det är också viktigt att du kan formulera ett tydligt syfte med undersökningen. Det är mycket som är ”intressant”, men varför är det relevant att undersöka? Samtidigt som projektet ska vara omfattande måste det också vara avgränsat, annars riskerar det att bli för spretigt och sakna röd tråd.

teachmeZpinnn 17
Postad: 14 feb 2023 19:44

Ok, jag vet många som arbetat med pH värdet i sjöar och dess negativa påverkan, men känner att det är för unoriginall och för många som gjort det. Kan du tipsa om vad för exkursion jag skulle kunna utföra?

Teraeagle 20562 – Moderator
Postad: 14 feb 2023 19:59

Du skulle kunna inventera ett par olika naturområden och jämföra dem, t.ex. om du har två likartade områden med samma biotop men där den ena är utsatt för någon sorts miljöpåverkan. Kan du se skillnader i biologisk mångfald, talrikedom osv? Vad beror skillnaderna på mer konkret? Du kan jämföra två marina miljöer, två skogsgläntor eller annat.

teachmeZpinnn 17
Postad: 14 feb 2023 20:18

Jag tänker nog att jag håller mig åt det teoretiska hållet. Tycker du det låter som en bra ide att skriva om ett samhälle i ett ekosystem, eller kanske välja ut en population (typ en sorts haj) och undersöka artens roll i ekosystemet och vilken inverkan arten har? T.ex är hajen ett rovdjur i toppen av näringskedjan och de är viktiga för att hålla haven i balans etc, men på ca 50 år har haj populationer minskat med ca 70% som bl.a berot på överfiske. Jag gillar temat men jag svårt att skapa en frågeställning och utveckla vidare på detta

Teraeagle 20562 – Moderator
Postad: 14 feb 2023 20:32

Jag är i allmänhet motståndare till 100% teoretiska arbeten. Det blir enklare att skapa frågeställningar och få ihop en bra rapport om man åtminstone har någon form av laborativt moment, men det är min åsikt.

Det svåra med din idé är att få det tillräckligt omfattande. Tror du att du kan få ihop en hel rapport? Tänk också på att när du gör ett helt teoretiskt arbete ställs högre krav på rapportens omfattning.

En idé är att skriva om hajar i största allmänhet. Ta upp deras evolution, systematik och roll i näringskedjan. Då kan du även ha ett kapitel om risker för ekosystemet kopplat till överfiske.

teachmeZpinnn 17
Postad: 14 feb 2023 20:40

Ok tack så mycket!

teachmeZpinnn 17
Postad: 16 feb 2023 23:56

Jag har en till fråga, får gymnasiearbetet vara argumenterande, eller måste det bara vara utredande?

Svara Avbryt
Close