15 svar
32 visningar
Feswa 170
Postad: 4 jun 13:30

Titrering

Hej behöver hjälp med denna

Hur långt har du kommit? Har du räknat ut koncentrationen av Ba(OH)2 i mättad lösning?

Feswa 170
Postad: 4 jun 14:59

Koncentrationen Ba(OH)2 har jag fått till 0,1049... mol/dm3

Feswa 170
Postad: 4 jun 14:59

vad gör jag sedan?

När du inte har skrivit hur du har kommit fram till din koncentration är det svårt tt se om den är korrekt eller inte.

Nästa steg: Skriv en reaktionsformel för reaktionen mellan bariumhydroxid och saltsyra. Hur ånga mol saltsyra motsvarar 1 mol bariumhydroxid?

Feswa 170
Postad: 4 jun 15:18

Ba(OH)2 + 2HCl --> 2H2O + Ba(Cl)2

Feswa 170
Postad: 4 jun 15:18

2 mol saltsyra motsvarar 1 mol bariumhydroxid

Hur många mol hydroxidjoner finns det i 25,0 ml mättad bariumhydroxidlösning? Hur många mol oxoniumjoner finns det i 15 ml saltsyra med koncentrationen 0,5000 mol/dm3? Hur många mol oxoniumjoner finns det kvar när alla hydroxidjoner har reagerat?

Feswa 170
Postad: 4 jun 15:51

Det blir kvar 0,00975...mol oxoniumjoner. Vad gör jag sedan?

Skriv en reaktionsformel för reaktionen mellan saltsyra och NaOH.

Feswa 170
Postad: 4 jun 16:08

varför just saltsyra?

Feswa 170
Postad: 4 jun 16:14

NaOH + HCl --> H2O + NaCl

Feswa 170
Postad: 4 jun 17:33

vad är nästa steg?

Feswa skrev:

vad är nästa steg?

Vad tror du själv?

Feswa 170
Postad: 4 jun 22:48

Det blir fel svar

Feswa skrev:

Det blir fel svar

Vad blir fel svar? 

Hur många mol NaOH behövs det för att reagera med den saltsyra som finns kvar efter tillsatsen av Ba(OH)2?

Svara Avbryt
Close