34 svar
77 visningar
josi2103 är nöjd med hjälpen!
josi2103 22
Postad: 15 sep 2020

Titrering med precision

Hej!

Jag håller på med följande laboration:Första upg. är att räkna syrornas koncentrationer och jag får då följande:

1. Jag tänker att det är rimliga värden men blir lite förvirrad för i boken står det att ekvivalenspunktes nås när man tillsatt lika mycket bas som det fanns syra vilket borde vara 20 ml? 

2. Sen vill dem att man ska utföra fler beräkningar utifrån graferna. Undrar lite vilka dem syftar på? Genom labben får man ju fram pH-värden från början till slutet och jag har ju nu (förutsatt att det är rätt) räknat ur koncentrationen. Ska jag räkna på pKa-värdet? Är bara förvirrad över vad dem vill att jag ska få fram.

1. Det stämmer om saltsyrans koncentration är exakt densamma som natriumhydroxidens. "Lika mycket" handlar om substansmängd, inte volym.

2. Det är mening att du skall rita upp titrerkurvorna, d v s två diagram som visar pH-värdet som en funktion av antal ml NaOH som har tillsatts, ett diagram för varje syra.

josi2103 22
Postad: 15 sep 2020

Tack för svaret!

Jag har gjort titrerkurvor men det står även att "Du kan hämta flera andra värden ur grafen och använda värdena för beräkningar. Ledtrådar till fler beräkningar som du kan göra och hur de ska utföras kan du finna i din lärobok."  Jag har räknat ut syrakonstanten och får :

Är det rätt och framförallt relevant? Sen undrar jag om de koncentrationer jag fått fram är rimliga? Och främst om det finns fler beräkningar jag kan göra?

Man kan inte beräkna Ka för en stark syra.

Jämför gärna ditt värde på Ka för ättiksyra med litteraturdata, exempelvis från Wikipedia.

josi2103 22
Postad: 16 sep 2020

Tack för hjälpen!

josi2103 22
Postad: 16 sep 2020

Hur ska jag beräkna det exakta värdet av pH för syrorna?

Smaragdalena 42489 – Moderator
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

Hur ska jag beräkna det exakta värdet av pH för syrorna?

Jag förstår inte frågan. Värdet på pH beror på hur mycket NaOH man har tillsatt.

josi2103 22
Postad: 16 sep 2020

I uppgiften står det i syftet: "Att kunna ge en detaljerad bild av pH-förändringar i en sur lösning fram och förbi den punkt då syran har neutraliserats. Det exakta pH värdet på de respektive syrorna ska också bestämmas."

Dåligt formulerad uppgift. Det är omöjligt.

josi2103 22
Postad: 16 sep 2020

Ja jag tycker också det. Men om man skulle anta att dem menar vid ekvivalenspunkten? pH för den starka syran med den starka basen antar jag kommer vara precis 7. Men för den svaga syran?

Vid ekvivalenspunkten är lösningens sammansättning identisk som den man skjulle få om man löser upp natriumacetat i vatten. Vet du hur du skall göra för att beräkna pH i så fall?

josi2103 22
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

pH=-lg[H+]

[H+]= n/V

= 0,00195/(0,02+0,0196) = 0,04936...

pH=1,30656

Men det känns inte rätt...

josi2103 22
Postad: 24 sep 2020

Någon som kan hjälpa mig med pH-beräkningarna?

Du behöver skriva en tydligare uträkning om det skall gå att förstå den. Jag har ingen aning om vad sifforna i ditt föregående inlägg betyder.

josi2103 22
Postad: 24 sep 2020

0,00195 = substansmängden för NaOH

0,02 = volym av ättiksyran

0,0196 = tillsatt NaOH, volym

Nej, du kan inte räkna så efterom ättiksyra är en svag syra - du måste använda Ka-värdet för att få fram pH vid ekvivalenspunkten. Vid ekvivalenspunkten är lösningen precis likadan som den skulle ha varit om man hade löst upp lagom mycket NaAc (natriumacetat) i lagom mycket vatten. Om man gör det sker reaktionen Ac-+H2O => HAc+OH-, så läsningen blir basisk. Det bör man kunna se på titrerkurvan.

josi2103 22
Postad: 24 sep 2020

Okej...

Så jag har fått fram att Ka för ättiksyra är 1,6 mol/ dm3

Är lg(Ka) = pKa? som sedan = pH?

josi2103 22
Postad: 24 sep 2020

*Ka = 1,6 * 10^-5  mol/ dm3

josi2103 22
Postad: 24 sep 2020

Nu är jag snurrig... ska ju inte räkna i halvtitrerpunkten

Gissningsvis skall du använda ditt eget värde på Ka när du beräknar pH vid ekvivalenspunkten. Beräkna totalkoncentrationen av acetatjoner vid EP. Utnyttja att [HAC]=[OH-]=x. Sätt in det i uttrycket för Kb och beräkna värdet på x. När du vet x kan du beräkna först pOH och sedan pH.

josi2103 22
Postad: 25 sep 2020

Hur beräknar jag totalkoncentrationen av acetatjoner vid EP?

Totalkoncentrationen av acetatjoner är lika med substanmängden HAc från början delat med volymen vid EP.

josi2103 22
Postad: 25 sep 2020

Okej, då ska vi se om jag får ihop det:

[HAc] = [OH] = x

pOH = -lg[OH]

pH = 14 - pOH

Kb = ([HAc] * [OH]) / [Ac]

pKa + pKb = 14,00

pKa = 4,8

Kb =  10 ^-pKb = 6,3 * 10-4

[Ac-] = nHAc / VEP 

nHAc = Vstart  * CHAc = 0,02 dm* 0,0975 = 0,00195 mol

[Ac-] = 0,00195 / (0,02 dm3 + 0,0195 dm3) = 4,9 * 10-5 mol/dm3

Kb = ([HAc] * [OH]) / [Ac]

6,3 * 10-4 = X2 / 4,9 * 10-5

X = 1,76 * 10-7

pOH = -lg(1,76 * 10-7)

pOH = 6,75

pH = 7,2

Vilket värde har pKb för acetatjonen om Ka för ättiksyra är 4,8?

josi2103 22
Postad: 25 sep 2020

Jag har fått fram att Ka för ättiksyra är 1,6 * 10-5 och att pKa är 4,8

Så pKb borde vara 14,00 - 4,8 = 9,2?

Så pKb borde vara 14,00 - 4,8 = 9,2?

Det stämmer. Jag kan inte se att du har använt det i dina beräkningar, sm du borde.

josi2103 22
Postad: 26 sep 2020

Jag har inte skrivit ut 14 - 4,8m men använt det här:

pKa + pKb = 14,00

pKa = 4,8

Kb =  10 ^-pKb = 6,3 * 10-4

josi2103 22
Postad: 26 sep 2020

Sen undrar jag hur man räknar ut syrornas pH från början? Alltså pH för saltsyra och för ättiksyra

Smaragdalena 42489 – Moderator
Postad: 26 sep 2020 Redigerad: 26 sep 2020
josi2103 skrev:

Jag har inte skrivit ut 14 - 4,8m men använt det här:

pKa + pKb = 14,00

pKa = 4,8

Kb =  10 ^-pKb = 6,3 * 10-4

Fel.

pKb = 14-pKa = 14-4,8 = 9,2

Kb = 10-pKb = 10-9,2 = 6,3.10-10

josi2103 22
Postad: 26 sep 2020 Redigerad: 26 sep 2020

Okej det är löst nu, tack så mycket!

Hur räknar man ut syrornas pH från början, alltså pH för saltsyra och ättiksyra. Vet inte hur man ska göra när den inte är löst i en vattenlösning.

Du kan bara räkna ut pH i en vattenlösning.

josi2103 22
Postad: 26 sep 2020

Så det går alltså inte att räkna ut pH för syrorna i början?

Jodå, eftersom de är i vattenlösning. När det gäller saltsyra så är det en stark syra, så oxoniumjonkoncentrationen är lika med substansmängden HCl delat med lösningens volym. När det gäller HAc så är det en svag syra, så du behöver räkna på ungefär samma sätt som vid EP men med Ka och inte Kb.

josi2103 22
Postad: 26 sep 2020

ser detta rätt ut?

Inte omöjligt, men det är så mycket som inte är redovisat här (det kanske finns nånstans i den här jättetråden) och jag kommer ändå inte att kontrollräkna dina svar.

Svara Avbryt
Close