1 svar
58 visningar
Isabelle är nöjd med hjälpen!
Isabelle 14
Postad: 17 dec 2018 Redigerad: 17 dec 2018

Tolka lagen (Juridik)

Hej! Jag skulle vilja ha lite hjälp med att tolka dessa två lagar

ÄrvB 1:1

“Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera föddes med liv. Är fråga om rätt till del i boet efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för makens död.”

 

 

ÄrvB 7:5

“Har arvlåtaren genom testamente tillerkänt någon nyttjanderätt, avkomst eller annan förmån att utgå av kvarlåtenskapen eller genom föreskrifter rörande dennas förvaltning eller på annat sätt inskränkt rätten att förfoga över den, äger bröstarvinge utan hinder av sådant förordnande utfå sin laglott i egendom, varöver han äger fritt förfoga.”

Skulle vara jätte tacksam

Affe Jkpg 4728
Postad: 17 dec 2018

Du beskriver två uppgifter och det skulle uppskattas om du då skapar två olika trådar.

Svara Avbryt
Close