3 svar
51 visningar
Superkemisten 192
Postad: 13 maj 23:16

Tolkning av figur, bindningsenergi per nukleon och fission/fusion

Hej jag ska kunna tolka dessa två figurer.

 

Som jag tolkar det ser figur 1 till vänster ut som den gör, eftersom bindningsenergin ökar med antalet neutroner och storlek? Men sedan börjar mindningsenergin minska vid Fe-56, beror det på att kärnkraften har kort räckvidd? Vad mer kan man säga om denna figur?

 

I figur 2, till höger. Tänker jag att fusion sker av lätta atomkärnor till tyngre. Och fission av tunga atomkärnor till lättare. Även här är Fe-56 den mest stabila?

 

Vad är viktigt att kunna säga om dessa två figurer?

Du har fått med det viktigaste, tycker jag. Helium ser ut att ge konstiga resultat, och det finns lite fler oregelbundenheter  bland de lätta ämnena. Det ser ganska linjärt ut för alla nukleoner som är tyngre än järn.

Superkemisten 192
Postad: 14 maj 09:05

Okej, men varför visas kurvan toppar för helium-4 och syre-16?

De är avvikelser från trenden (och alltså möjligen extra intressanta).

Svara Avbryt
Close