1 svar
11 visningar
Malin är nöjd med hjälpen!
Malin 12
Postad: 23 maj 2020

Tolkning av kunskapskrav Historia 1b

Hej! Jag skriver om berlinmurensfall och har svårt att förstå hur jag ska väva in dessa kunskapskraven i min text, jag skriver om hur allt var innan, under och efter murens tid. Borde jag prata om att murens fall resulterade i att kommunismen försvann? och hur ska jag koppla denna händelse med förhållande i nutiden? Ska jag sedan prata om den ändringen och hur förändringen påverkar framtiden? Tacksam för hjälp!

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. 

Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

Eleven kan ge några enkla exempel (och enkelt förklara dessa) på samband mellan dåtida händelser och nutida liv och händelser. Ett enkelt sådant exempel är att säga att 11:te september-dåden ledde till skärpta säkerhetskontroller, då det fanns en stor rädsla för liknande dåd. Ett mer komplext exempel kan vara att förklara hur 11:te september-dåden (och USAs efterföljande invasioner av Mellanöstern) påverkade den politiska situationen, och hur det hjälpte till att forma dagens situation i Mellanöstern. 

Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan också dra enkla slutsatser om hur dåtida händelser och nutida liv och händelser kan påverka framtiden. 

Att kommunismens dominans i östra Europa minskade är absolut en konsekvens av berlinmurens fall (även om det inte var den enda anledningen!). Vilka spår av muren ser vi idag, både bokstavligt och figurativt?

Svara Avbryt
Close