5 svar
27 visningar
Janekeberg11 264
Postad: 3 jan 12:27 Redigerad: 3 jan 14:33

Tolkning av text

I och med oljekrisen i slutet av 1970- talet komprometterades detta system i grunden, då
många arabiska stater plötsligt befann sig på konkursens rand. IMF och Världsbanken stod
redo att bistå med lån, villkorade mot omfattande ekonomiska reformer, som kraftiga
nedskärningar i den offentliga sektorn och avreglering av handelsmarknaden.
Åtstramningarna resulterade i stor folklig ilska, eftersom det härskarkontrakt som slutits
mellan regimerna och folket var baserat på löftet att staten skulle stå som garant för folkets
materiella behov. Följaktligen ägde omfattande sociala protester rum under det följande
decenniet, så kallade ”IMF-upplopp”. Dessa protester är den närmaste föregångaren vi har
till upproren under den arabiska våren.
Det stora problemet med de påtvingade marknadsliberala reformerna var att de i själva
verket inte liberaliserade marknaden, utan snarare begränsade den ytterligare. ”I de flesta
stater”, skriver Gelvin, ”var det övergripande resultaten av de nyliberala strategierna att en
riggad marknadsekonomi lades ovanpå en ineffektiv planekonomi.” Trots att det senaste
årtiondet har sett relativt höga tillväxtsiffror, har förtjänsterna varit mycket ojämnt
fördelade: En överklass med goda förbindelser till regimen har gjort fördelaktiga uppköp av
statliga företag, vilket knappast har kommit medel- och underklassen till del, trots att de har
förlorat sina subventioner.

 

Jag förstår inte denna text. IMF och Världsbanken ger ut lån om arabländerna genomför ekonomiska förändringar såsom att man minskar den offentliga sektorn och tar bort regleringar på handelsmarknaden. Är det på grund av att man minskat den offentliga sektorn som medel- och underklassen har förlorat sina subventioner? (Se det fetstilade)

Lärarbönan 39
Postad: 3 jan 12:40

Man har minskat offentliga sektorn, de statliga bolagen har varit subventionerade men har förlorat dessa när de blev privatiserade. 

Så tolkar jag det.

Janekeberg11 264
Postad: 3 jan 12:46

Så förlorade inte låg- och medelklassen sina subventioner i samband med att man gjorde nedskärningar i den offentliga sektorn. Vad innebär det förresten att göra nedskärningar i den offentliga sektorn?

Lärarbönan 39
Postad: 3 jan 14:21

Om det är så så är texten felskriven, det är ju inte positivt för dem att förlora sina subventioner. Så jag säger nej, det var de statliga nu privata företagen som blev av med subventioner pga nerskärningar.

Lärarbönan 39
Postad: 3 jan 14:25
Janekeberg11 skrev:

 Vad innebär det förresten att göra nedskärningar i den offentliga sektorn?

Att minska statens kostnader, antingen genom att sälja statliga bolag och därigenom minska t.ex. lönekostnader(eller subventioner) eller bara minska budget för olika områden t.ex. vård, skola, infrastruktur vilket i förlängningen gör att man kan avlöna färre personal.

Förstår du min förklaring?

Janekeberg11, eftersom det är samma text, och dina frågor till viss del väver in i varandra, är det bättre om du håller alla frågor i samma tråd. Fortsätt i din första tråd om texten, och lägg in dina frågor där, så blir det mindre rörigt i forumet. Denna tråd låses. /moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close