10 svar
74 visningar
dajamanté är nöjd med hjälpen
dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 15:19

Tragisk algebradag 2

Vi fortsätter med hemskheter:

Jag sätter att den imaginära roten är (z+bi) (z+bi) . Tack pq pq -formeln magin, inser man direkt att  (z-bi) (z-bi) är också en rot.

Om man kastar hela uttryck under en liggande stol och uppför en polynom division med (z2+b2) får man:

(-9+b2)z-18+(7-b2)b2=0... och jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag hör fiolen av förtvivlan.

 

Här kommer ett kort av min algebraisk korrekt men kortlivad försök:

SeriousCephalopod 2686
Postad: 11 feb 2018 15:30

Polynomdivisionen förväntas producera nollpolynomet dvs ett polynom som är 0 oavsett vad z är.

Ett polynom är dock endast nollpolynomet om alla dess koefficienter är 0.

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 11 feb 2018 15:35

Hej!

Eftersom fjärdegradspolynomets koefficienter är reella tal så har polynomet rötter som är komplexkonjugerade par av komplexa tal; om z=ib z = ib är en rot så är z=-ib z=-ib också en rot, vilket betyder att fjärdegradspolynomet är delbart med andragradspolynomet z2+b2 . z^2 +b^2\ . Det betyder att fjärdegradspolynomet kan skrivas

    z4-z3+7z2-9z-18=(z2+b2)(z2+az+c) . z^4-z^3+7z^2-9z-18 = (z^2+b^2)(z^2+az+c)\ .

Multiplicera de två polynomen och identifiera koefficienter för att få tre ekvationer med vilka du kan bestämma koefficienterna b2 b^2 , a a och c. c.

Albiki

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 11 feb 2018 15:40

Hej!

Fjärdegradspolynomet kan skrivas

    z4-z3+7z2-9z-18=(z2+9)(z2-z-2) . z^4-z^3+7z^2-9z-18 = (z^2+9)(z^2-z-2)\ .

Kontrollera detta. För att lösa fjärdegradsekvationen z4-z3+7z2-9z-18=0 z^4-z^3+7z^2-9z-18 = 0 återstår det bara att lösa andragradsekvationen z2-z-2=0 . z^2-z-2 = 0\ .

Albiki

dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 16:06
Albiki skrev :

Hej!

Fjärdegradspolynomet kan skrivas

    z4-z3+7z2-9z-18=(z2+9)(z2-z-2) . z^4-z^3+7z^2-9z-18 = (z^2+9)(z^2-z-2)\ .

Kontrollera detta. För att lösa fjärdegradsekvationen z4-z3+7z2-9z-18=0 z^4-z^3+7z^2-9z-18 = 0 återstår det bara att lösa andragradsekvationen z2-z-2=0 . z^2-z-2 = 0\ .

Albiki

Men huuuuur? Huuuuur kunde du röntgena problemet så snabbt?

Så du menar att:

z2+b2z2+az+cz4+az3+cz2+b2z2+b2az+b2caz3=-z3 a=-1c+b2=7 c=-2b2a=-9 b=3b2c=-18 c=-2

ojojojojoj det fungerar, tack!

 

@Serious:

Jag vet att vi redan har pratat om nollpolynomet, men jag förstår inte vad du menar i detta fallet? Vad måste jag ersätta med vad så att det blir noll?

SeriousCephalopod 2686
Postad: 11 feb 2018 16:23 Redigerad: 11 feb 2018 16:27

Resten du fick var ju

(-9+b2)z-18+(7-b2)b2=0 (-9+b^2)z-18+(7-b^2) b^2=0

Vänsterledet är en funktion som ska vara 0 för alla z. Detta sker endast om koefficienterna är 0.

-9+b2=0 -9 + b^2 = 0

-18+(7-b2)b2=0 -18+(7-b^2) b^2=0


Detta sker endast om b=3 b = 3

(Vi ignorerar -3 -3 -lösningen då det bara korresponderar mot komplexkonjugatet)

dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 17:23

Oj det var smidigt också.

Men fungerar det verkligen för 3?

-18 + 7-b2b2=0-18 + 7-3232=-18 + -2·9 0 utan -36

SeriousCephalopod 2686
Postad: 11 feb 2018 17:28

I bilden på pappret så är resten skriven korrekt men när du sedan TeX:ade och jag skrev av din TeX-rad så blev det ett teckenfel. Det borde tydligen vara ett minustecken framför parentesen

-18 - (7 -3^2)3^2

och inte plus.

dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 17:45

Förlåt mig, jag är helt blind, men jag ser inte. Jag ser bara -18 + överallt, inklusive på pappret.

SeriousCephalopod 2686
Postad: 11 feb 2018 18:09 Redigerad: 11 feb 2018 18:11

(Jag har faktiskt lite svårt att följa allt i bilden men tycker mig se något därrunt.

dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 18:37

Tack, nu ser jag också!

Tack så mycket för allt hjälp!

Svara Avbryt
Close