1 svar
22 visningar
mailaa 39
Postad: 17 sep 20:58

transport över jästcell

Hej

Jag har gjort en labb om transport över jästcell. Labben gick ut på att vi hade 6 provrör, alla innehöll neutralrött. sedan hällde vi olika ämnen,  i provrör 1  vatten  och provrör 2 saltsyra... 3 natriumhydroxid 4 ammoniak 5 vatten och etanol 6 natriumvätekarbonat.

Jag förstår inte labben helt och har en del frågor. Varför har man neutralrött i alla provrör? står i instruktionerna att neutralrött är gult och oladdad  i basisk lösning. i sur lösning laddat och rött. Hur kan detta var relevant för labben? och de olika ämnen som vi hade i de olika provrören hur vet vi om de kan transportera över jästceller. Antar att det syns på något sätt genom hur neutralrött ändrar färg men jag  är osäker. Jag behöver att förstå labben mera för känner mig lite vilse i tankarna. 

mag1 5715
Postad: 18 sep 21:30 Redigerad: 18 sep 21:30

Laborationen du gjort bygger (om jag inte missminner mig) på att jästceller som fått neutralrött, utsätts för olika ämnen. Och sedan centrifugeras de olika blandningarna, och färgen på jästcellerna i botten av rören jämförs med vätskan ovanför cellerna.

Så jästcellernas färg påverkas av om cellerna tagit upp neutralrött (krävs ju för att cellerna skall kunna färgas av pigmentet neutralrött) och om pH samtidigt har förändrats så att färgen på neutralrött skiftat (röd=>gul eller tvärt om, beroende på pH).

Och jästcellernas färg beror på både om pigmentet tagits upp av cellen (d.v.s. det kommer in genom cellens membran) och på vilket pH det är där neutralrött hamnar.

Svara Avbryt
Close