1 svar
120 visningar
Pimpi är nöjd med hjälpen
Pimpi 57
Postad: 29 sep 2021 19:11 Redigerad: 29 sep 2021 19:14

transportproteiner

Hej! 

jag läste online att  ”en stor del av de hormoner som finns i blodet är bundna till proteiner och är inaktiva då. Det är endast det fria hormonet som är aktiva. Proteinbundna hormoner balanserar mängden fritt hormon i blodet. Vid låga koncentrationer av aktivt hormon släpper proteinerna ifrån sig hormon och vid överskott av aktivt hormon binder de till sig hormoner. Genom att fritt och bundet hormon står i jämvikt med varandra motverkas alltför snabba förändringar i mängden aktivt hormon.”


är det till transportproteiner som dom är bunden till eller är det andra proteiner dom menar i texten?

mag1 Online 5246
Postad: 30 sep 2021 09:07

Transportproteiner (även kallade bärarprotiner) brukar mena de membranproteiner som underlättar transport av vissa (f.f.a. polära ämnen) igenom cellernas membran (cellmembranet och organellernas membran).

En definition av transportproteiner inkluderar även lösliga proteiner som transporteras runt i bl.a. blodet - och dessa kan binda hormoner som din text beskriver. Typexempel på dessa lösliga proteiner som cirkulerar runt i kroppen är albumin och könshormonbindande globulin.

Svara Avbryt
Close