5 svar
45 visningar
Andrea577 12
Postad: 30 okt 2020

Tris-Buffert

Tillverka 100 mL 50 mM Tris-HCl buffert, pH 8,3, innehållande 1 M NaCl

Utgå från Tris-bas (MW 121,1 g/mol) och justera pH med HCl.

 

Jag har räknat ut att jag behöver 0.005mol Tris-bas och att detta är 0.6055g..

Hur ska jag sedan tänka vidare för att komma vidare i min uträkning för hur mycket HCl jag behöver osv..? Hur menar dom med "innehållande 1M NaCl" i denna buffert?

Börja med att skriva reaktionsformeln för reaktionen mellan tris-bas och oxoniumjoner (från saltsyran).

Det är enklast att räkna på 1 liter lösning - då blir det samma siffror för substansmängden och för koncentrationen. 

Skriv upp buffertformeln för tris-buffert. Vilket pKa-värde har tris?

innehållande 1 M NaCl

Inga konstigheter alls - förutom lagom mycket tris-bas och lagom mycket HCl skall den färdiga lösningen innehålla NaCl med koncentrationen 1 M. Du behäver alltså väga upp och tillsätta 0,100 mol NaCl - hur många gram skall du väga upp?

Andrea577 12
Postad: 30 okt 2020

Så Tris-bas + H+ (+Cl-) ---><--- Tris-H+ (+Cl-) ?

Hittade att pKa för tris är 8.1 vid 25grader. 

Så 0.100 mol NaCl blir m=n*M = 0.100mol*58.44g/mol = 5.844g NaCl som ska tillsättas lösningen.

Formulera buffertformeln för det aktuella systemet. Kalla koncentrationen av "tris-syra" för x. Hur stor är koncentrationen av tris-bas respektive tris-syra vid det önskade pH-värdet?

Andrea577 12
Postad: 1 nov 2020

Men om jag sätter Tris-syran för x vad benämner jag basen som? 0.05-x? 

Ja.

Svara Avbryt
Close