1 svar
34 visningar
Universitetsstudent2020 1
Postad: 7 maj 12:12 Redigerad: 7 maj 12:50

Tryck, Arkimedes princip, strömning

Hej, 

Jag har försökt att lösa denna uppgift men vet inte alls hur jag ska lösa denna uppgift. Vi har lärt oss om tryck, arkimedes princip, strömning, volymsflöde =A1×v1=A2×v2 och Bernoullis ekvation p1+ρv122+ρgy1=p2+ρv222+ρgy2. Svaret på uppgiften är 0,200 m3/s och 69,7 kPa.

Jag vet att man kan bortse från ρv122 eftersom v1<<v2.

Jag har försökt att lösa på detta sätt genom att sätt in dessa följande värden men får svaret 0,2908... m3/s.

101,3×103+998×9,82×10=101,3×103+998×v222+998×9,82×8

v26,059 m/s

=0,048×6,059  0,29 m3/s. Är detta rätt?

Ebola 2426
Postad: 8 maj 01:29

Först och främst får du tänka lite på vilka punkter du har i vänster- och högerled. I din ekvation har du angett:

y1=10 my_1 = 10 \ m

y2=8 my_2 = 8 \ m

Detta är inte punkterna 1 och 2 i bilden.

Om du rättar till detta men fortfarande får fel kan det vara förluster som är problemet. Har du lärt dig om hur förluster uttrycks i Bernoullis ekvation? Sådana där rätvinkliga hörn i ett rör minskar vattenflödet.

Svara Avbryt
Close