Annonyma tjejen är nöjd med hjälpen
Annonyma tjejen 366
Postad: 18 dec 2022 18:23

trygghetsprinciper

Hej jag undrar lite vilka av de tre principerna: behovsprövning, inkomstbortfall och grundtrygghet som kan passa in på nedanstående och varför? 


-Föräldrarförsäkringen-

-Studiemedel efter gymnasiet- 

-Sjukförsäkring-

-Arbetslöshetförsäkring-

-Pension-inkomstbortfall-

Stöd inom socialtjänsten-

 

Jag antar att föräldraförsäkring samt sjukförsäkring hör in på inkomstbortfall, sedan vet jag inte. 

hogerkemisten 46
Postad: 19 dec 2022 14:45

Jag hade fördelat de såhär:

Behovsprövning: Alla dessa kan passa in på behovsprövning, eftersom det krävs att man har ett specifikt behov för att få tillgång till dessa tjänster.

Inkomstbortfall: Föräldraförsäkringen, studiemedel efter gymnasiet, arbetslöshetförsäkring och pension-inkomstbortfall passar alla in på inkomstbortfall, eftersom de är designade för att hjälpa personer som har förlorat sin inkomst.

Grundtrygghet: Sjukförsäkring, stöd inom socialtjänsten och pension-inkomstbortfall passar alla in på grundtrygghet, eftersom de är avsedda att ge personer grundläggande skydd och stöd.

Annonyma tjejen 366
Postad: 19 dec 2022 15:17

Tack! finns det någon som passar extra bra in på behovsprövning? 

hogerkemisten 46
Postad: 19 dec 2022 17:03

Ja, det finns några som passar extra bra in på behovsprövning av dessa. Föräldraförsäkringen, studiemedel efter gymnasiet, sjukförsäkring, arbetslöshetförsäkring, pension-inkomstbortfall och stöd inom socialtjänsten. Alla dessa kräver olika typer av behovsprövning och godkännande för att se om individen uppfyller kraven för att få dessa tjänster.

Svara Avbryt
Close