6 svar
124 visningar
Duckster är nöjd med hjälpen!
Duckster 64
Postad: 9 jul 2018

Två sammansatta funktioner

Funktionen f(x) är sammansatt av absolutbeloppsfunktionen och ett enkelt tredjegradspolynom med heltalskoefficienter. Grafen är plottad här nedan. Ge ett uttryck för denna funktion!

 

Hur tänker jag här?? 

Dr. G 3849
Postad: 9 jul 2018

Du vet att

f(x) = |ax^3 + bx^2 +cx + d|

Där a - d är heltal.

Vad kan du säga om funktionen kring x = 0?

Hittar du något nollställe?

Duckster 64
Postad: 9 jul 2018

funktionen kring x = 0 har en terasspunkt? 

och ett nollställe vid -1,25 ish 

Om du tittar på funktionvärdet när x = 0 kan du genast se vad konstanten d har för värde i funktionen f(x) = |ax^3 + bx^2 +cx + d|. Du kan också se vad funktionend derivata har för värde, så då kan du bestämma värdet på konstanten c.

Duckster 64
Postad: 10 jul 2018

Hur får jag derivatan?

Dr. G 3849
Postad: 10 jul 2018

Både

f'(0)

och

f''(0)

kan läsas av från grafen.

Dra en tangent till funktionen i den punkt där x = 0.

Svara Avbryt
Close