1 svar
2024 visningar
mattegeni1 3231
Postad: 31 okt 2021 13:50

u-medevärdesberäkning

vart kan jag läsa/lyssna hur man löser sådana uppgifter? jätte tacksam för hjälp

CurtJ 1174
Postad: 3 nov 2021 00:27

Jag vet inget ställe där man visar hur u-medelvärdet beräknas men det finns åtskilliga ställen där beräkning och användning av u-värde beskrivs. Sök på u-värde bara.

För att förklara hur man beräknar u-medelvärde så tänk dig följande

Du har en vägg som är 10 m2 stor och den har ett beräknat U-värde på 0.2 W/m2K. Det innebär att om det skiljer en grad (Kelvin eller Celsius) på temperaturen på respektive sida om väggen så strömmar 0.2*10 = 2 W ut genom den. Är det två graders skillnad så blir det 0.2*10*2=4W. Normala siffror för en kall vinterdag för en utevägg kan ju vara 40 graders temperaturskillnad och då "läcker" väggen 0.2*10*40=80W värme.

En vägg består ju inte bara av "vägg" utan det är ju t ex fönster i väggen också och för att ta samma exempel så sätter vi in ett fönster på 1 m2 i väggen så nu är det 9 m2 vägg och 1 m2 fönster. Fönstret har ett U-värde på 2 W/m2K och nu kan vi beräkna värmeförlusten genom vägg+fönster som 0.2*9*40 + 2*1*40=152W. Om vi delar värmeförlusten med den totala ytan och temperaturskillnaden så får vi ett medelvärde av U för hela väggen inkl fönster

dvs

Umedel = 152/(10*40) = 0.38 W/m2K

Så här kan man göra för husets alla väggar, tak och golv och på det sättet räkna ut ett medelvärde av U för hela huset som beskriver hur mycket effekt man behöver tillföra för att hålla en viss temperatur i huset givet utomhustemperaturen.

Nu har vi antagit ett U-värde för en vägg och för ett fönster. Tittar man noggrannare på t ex fönstret så består det av en glasyta och en karm och dessa ytor har olika U-värden beroende på att de är av olika material, tjocklek och en del annat som påverkar värmeströmningen. För att man  inte ska behöva göra såna detaljberäkningar när man räknar på värmeförluster för ett hus så anger tillverkare av fönster ett U-värde för hela fönstret och det är egentligen ett medelvärde av U-värden för de delar som fönstret består av. Det gäller även för en slät vägg som består av ytskikt, reglar, isolering etc.. Den har olika u-värden för olika delar av väggen beroende på köldbryggor t ex så man räknar även där med ett medelvärde. Dessa anges oftast i materialtabeller och för värmebehovsberäkningar räcker den noggrannheten.

Har du fler frågor ang detta så är du välkommen.

Svara Avbryt
Close