1 svar
26 visningar
lava 269
Postad: 15 feb 2019

U-värde och värmeflödet

Hej! På uppgift 8.7 man ska ta reda på värmeflödet i procent! Jag har hittat U-värde å sen skulle använda mig formeln: Q = A*U*delta T 

men vi har inget temperatur eller delta T, hur ska man tänka?

Standardmetod när det är något man inte vet: Inför variabler och räkna vidare som om du hade vetat. Här skulle jag införa temperaturerna Tinne och Tute och se om jag kom fram till något. Du skall ju ta fram en kvot mellan värmeflödet med och utan spikar, så differensen ΔT\Delta T kommer att ta ut varandra.

Svara Avbryt
Close