2 svar
12 visningar
EmEmJee är nöjd med hjälpen
EmEmJee Online 4
Postad: 25 nov 21:24

Undersök kaliumpermanganats (KMnO4) löslighet i vatten och olja. (kemiska bindningar)

Vi har gjort en labb i skolan där vi testade olika vätskors blandbarhet och ämnens löslighet. De flesta frågorna hade jag inte svårt att svara  på men jag har fastnat på just den frågan. Jag förstår  att kaliumpermaganat är en jon och att det löser sig i vatten. Det jag dock inte förstå hur det blir just jon-dipolbindning. Kan joner bara bindas med dipolbindiningar? Hur passar lika löser lika regeln här? 

Tack i för väg!:)

Välkommen till Pluggakuten!

Kaliumpermanganat är inte EN jon, det är ett salt som är uppbyggt av positivt laddade kaliumjoner och negativt laddade permanganatjoner (lika många). När ett salt löses upp i vatten lossnar jonerna frän varandra, och varje jon liksom lindar in sig i ett hölje av vattenmolekyler, vända så att den änden av vattenmolekylen som har motsatt laddning mot vad jonen har är vänd "inåt".

Vatten är en dipol. Den sorts bindning som det är mellan en dipol (som t ex vatten) och en jon heter jon-dipolbindning. Man kan se joner som ämnen som är så polära att de har gått av på mitten och bildat en positiv och en negativ partikel.

Ett salt i fast form är uppbyggt som ett regelbundet tredimensionellt mönster av positiva och negativa joner. Saltet hålls ihop av jonbindningar, d v s positiva och negativa laddningar dras till varandra. När ett salt löses upp i vatten lossnar jonerna från varandra, och varje jon liksom lindar in sig i ett hölje av vattenmolekyler, vända så att den änden av vattenmolekylen som har motsatt laddning mot vad jonen har är vänd "inåt".

EmEmJee Online 4
Postad: 26 nov 16:19

Tack så mycket! Nu får förstår jag precis hur det går till.

Svara Avbryt
Close