5 svar
112 visningar
Sweetemilia 15
Postad: 10 okt 2018

undervisning, bedömning, lärande

Hej! Lärarstudent här och har problem med en fråga.

Arbetar med en väldigt intressant fråga där relationen mellan bedömning, undervisning samt lärande skall diskuteras. Det finns många gemenskaper mellan dessa tre, alla tre knyter an till varandra på ett eller annat sätt. Det jag däremot blir lite fundersam på är om det finns någon eventuell skillnad mellan dessa tre? Det känns som om det inte finns någon skillnad, men naturligtvis vet jag att det även måste (!) finnas något som skiljer dem åt? Någon som har erfarenhet ang dessa frågor, eller kan hjälpa mig? 

Tack! (flytta gärna tråden om den ställts på fel plats) 

joculator 1562 – Moderator
Postad: 10 okt 2018

Vad lägger du i begreppet 'bedömning'?

Sweetemilia 15
Postad: 10 okt 2018
joculator skrev:

Vad lägger du i begreppet 'bedömning'?

 Bedömning- både summativ och formativ. Provresultat/betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning (BFL=bedömning för lärande) handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. BFL är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna.  

Ungefär denna slags bedömning menar jag

SeriousCephalopod 1809
Postad: 10 okt 2018 Redigerad: 10 okt 2018

En god utbildning förväntas ju involvera alla dessa tre saker men i praktiken kan du ju ha situationer där inte alla dessa sker. 

Skillnaden mellan dem ligger ju i at de är olika begrepp som beskriver olika saker. Egentligen tycker jag att det är konstigt att tala om skillnader eftersom så i praktiken endast kan göras när begrepp också har likheter och ligger i samma begreppskategori. Republik och Monarki kan jämföras, deras skillnader kan listas, men endast eftersom de har likheter, att de båda är system för att styra nationer. Undervisning, bedömning, och lärande som processer involverar i regel de andra två begreppen men inte på ett sätt som möjliggör jämförelse.

Jag skulle vara mer intresserad av att man försöker formulera några frågemeningar involverande begreppen och fundera kring dem?

Måste undervisning involvera bedömning?

Ska man någonsin bedöma förmågor som inte tagit upp i undervisningen? Kan bedömning vara rättvis utan att bedöma förmågor läraren inte varit med att forma?

När bidrar bedömning inte till lärande?

Lär sig eleverna det som undervisningen avser eller lär de sig något annat? Kan elever undgå att lära sig saker i undervisning?

Osv. 

(Jag ska även säga att jag efter en del betänkelser tycker att begreppsskillnaden mellan summativ och formativ bedömning är kosmetisk och att det inte finns något bedömning som inte är lika delar av båda. De är snarare verktyg för läraren att formulera vad hens mål med bedömningen är innan hen väljer att designa sin bedömningsform. )

Sweetemilia 15
Postad: 10 okt 2018

Intressant och bra svar.

Men alltså menar du att det är svårt att hitta vad som är specifikt för dessa?

SeriousCephalopod 1809
Postad: 10 okt 2018 Redigerad: 10 okt 2018

För mig:

  • Undervisning - alla aktiviteter som involverar elever och är ledda av personal  inom utbildningsinstitutioner, generellt  men inte nödvändigtvis,  i syfte att förmedla kunskaper, värderingar, osv till eleverna. 
  • Bedömning - processen genom vilken man enligt någon kunskapsmodell avgör om eller till vilken grad en person besitter en viss kunskap eller har en viss förmåga. 
  • Lärande - processen genom vilken en individ eller grupp enligt någon kunskapsmodell förvärvar nya kunskaper eller förmågor. 

Dessa är ju för mig förhållandevis väldefinierade men helt skillda begrepp. De är alla visserligen i någon mån "processer", sekvenser av handlingar och ställningstaganden utförda av människor, men jag ser inte att de inte är svåra att skilja åt eller använda på isolerade konsekventa sätt. 

Skulle jag söka skillnaden mellan 'att lära ut' och 'att undervisa', eller 'lärande' och 'förändring' ja då skulle det finnas något att jämföra eftersom dessa begreppspar ligger så pass nära varandra och man kan fråga sig vad det är för skillnad eftersom skillnaden inte är (för mig) uppenbar.

Men hur tänker du kring de här tre begreppen?

Svara Avbryt
Close