baddesign 16
Postad: 13 sep 14:52

Ungdomspolitiska mål

Hejsan! Jag har en fråga, läser ungdomskulturer och har en fundering kring en fråga som jag ska besvara.

Här är uppgiften och jag vet att de nationella mål är "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.". Men det som jag funderar på är ju huruvida det ska kallas delmålen. Det är väl snarare de övergripande målen medan insatserna under det citerade som är delmål, exempelvis hälsovård. Är det då delmålen som räknas in som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur som jag ska sammanställa?

Här nedan följer uppgiften:
 
Fråga 2 Verksamheter och insatser för unga
Besök webbplatserna för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Regeringen - här finns information kopplat till ungdomspolitik:


http://www.mucf.se/
http://www.regeringen.se
(sökord "ungdomspolitik")

 

a) Sammanställ vilka delområden ungdomspolitiken delas upp i på nationell nivå
b) Välj ut två av dessa områden och kortfattat sammanfatta i egna ord vilka insatser som görs inom dessa
c) Läs den mest uppdaterade versionen av Ung idag (sammanfattning) Finns under Publikationer på MUCFs webbplats. Lyft fram 2-3 av de statistiska resultaten där som du reagerar på och diskutera dessa sociologiskt.

Svara Avbryt
Close