5 svar
172 visningar
ebbahallen 24
Postad: 20 jan 2022 11:01

Universum

Vi människor består bl.a. av väte, kol och syre. Hur kan liv bildas liv genom de ämnena? 

Vid Big-Bang bildades grundämnena helium ich väta. Ungefär 3/4 av all materia som bildades var väte och 1/4 helium. Dessa bildade  med fusion bildade kolatomer, syratomer osv. Så långt har jag kommit.

Lärarbönan 39
Postad: 20 jan 2022 21:16

Vilken svår och stor fråga. Har du något läromedel till din hjälp eller någon ytterligare instruktion?

SaintVenant 3880
Postad: 20 jan 2022 23:12 Redigerad: 20 jan 2022 23:12

Vi vet inte exakt hur men det finns några gissningar. Vi förstår nämligen att aminosyrorna som bygger upp DNA-kedjor är de minsta beståndsdelar vi lyckats identifiera som nödvändiga för liv.

Det saknas kväve i din lista av ämnen då detta krävs för aminogrupper som i sin tur krävs för liv så vitt vi vet.

Har du testat att läsa på Wikipedia?

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst 

ebbahallen 24
Postad: 3 feb 2022 09:22

Är detta korrekt?

 

Vid Big Bang omvandlades energi som bildade grundämnena väte och helium. Tre fjärdedelar av all materia som bildades var väte och en fjärdedel helium. Fusion, som är när två atomkärnor slår ihop sig, frigör energi. Två vätekärnor kan slås ihop till en heliumkärna likaså som helium kan slås ihop till kol och kol till syre. Dessa processer pågick ständigt i stjärnor vilket skapade flera grundämnen. Tyngre grunämne än järn bildades bara om en riktigt stor stjärna exploderade i en supernova.


Jordens yta var förmodligen täckt av varmt, grunt vatten med låg salthalt tiden efter big bang. Atmosfären var annorlunda, det fanns inget skikt som skyddade jorden mot solens strålning såsom det gör nu. Forskarna tror att atmosfären dominerades av kväve, koldioxid, väte och vattenånga. Dessa förhållanden gav förutsättningarna för uppkomsten av de första organiska molekylerna som senare  gjorde att liv kunde bli till. Flera experiment har genomförts där vetenskapsmän lyckats få fram organiska molekyler som aminosyror med enkla oorganiska ämnen som förstärker teorin då det var såhär det förmodligen gick till för jorden. 

Laguna 29321
Postad: 3 feb 2022 17:58

Jag känner inte igen det där med grunt vatten, men det kanske är något man har kommit fram till sedan jag läste en bok om ämnet. Har du en källa till det?

Ange gärna vid vilken tid det du beskriver gällde.

ebbahallen 24
Postad: 3 feb 2022 20:12

Det stod i boken Vetenskapens värld, Livets grunder. Det stod bara  att det var typ 3 500 - 4 000 milj år sen. Bifogar en bild på sidan.

Svara Avbryt
Close