5 svar
120 visningar
Kloss är nöjd med hjälpen!
Kloss 4
Postad: 11 jun 2019

uppgift angående radioaktivt sönderfall

Hej! 

Jag har problem med följande uppgift:

En undersökning kräver 70 MBq av 99mTc. 

En del patienter har svårt att hålla tiden. Om man på morgonen kl 07 00 gör 1015 extra atomer 99mTC till en patient som ska vara där 14 00 hur försenad kan patienten bli?

t1/2=6,6 


Jag tänker formeln A=A0e-λ

Och N=N0e-λt

Samt beräkna aktiviteten från antalet kärnor 1015 med A=λN

Där A= 70 Mbq + aktiviteten motsvarande 1015 atomer 99mTC

samt A0= 70 Mbq 

för att sedan beräkna t. 

Tänker jag fel? för jag får fel svar. Det rätta svaret är 5 timmar och jag får tyvärr typ 57 timmar. 

Tacksam för all hjälp jag kan få. 

Sönderfallskonstanten räknade jag ut till 2,92 x 10-5  sönderfall/sekund

Teraeagle 10045 – Moderator
Postad: 11 jun 2019 Redigerad: 11 jun 2019

A0 är aktiviteten vid t=0, dvs klockan 07:00. Den räknar du ut med formeln A=λ\lambdaN där N är 1015 atomer. Du söker sedan det värde på t som ger att A=70 MBq. Tänk på att använda rätt enheter! 1 Bq är t.ex. ett sönderfall per sekund

Edit: Jag kontrollräknade och fick också fram 57 timmar. Troligen är tanken att man ska räkna ut hur många atomer som fanns från början ifall aktiviteten motsvarar 70 MBq kl 14:00. Sedan ska man lägga på 1015 ytterligare till det ursprungliga antalet och räkna ut den nya tiden då aktiviteten blir 70 MBq.

Kloss 4
Postad: 11 jun 2019 Redigerad: 11 jun 2019

Stort tack för att du tog dig tid att svara!

Jag förkortade faktiskt uppgiften för jag tänkte den var lite för lång för att läsa men här är hela: 

Den neuklearmedicinsk avdelning i Malmö får leverans av 99mTc till sin SPECT/CT-labb från Lund varje morgon. Räkna med att det tar en timme från att lösningen producerats till att den är på plats i Malmö, vilket gör att ca 10 % av atomerna sönderfallit. En undersökning kräver 70 MBq. Problemet är att också en del patienter har svårt att hålla tiden. Om man på morgonen gör 1015 extra atomer 99mTc, hur mycket försenad får den patient som har tid kl 14 då max komma? 

Ok min lärare skrev fel så det ska vara 1013 extra atomer så nu blev svaret mer rimligt. 

Gaara 20
Postad: 16 jun 2019

Jag fastnade på samma uppgift. 

Kloss 4
Postad: 16 jun 2019

Ja ok, då går vi antagligen på samma program då :)

Ebola 1341
Postad: 17 jun 2019

Kan du visa hur du fick ett "rimligt svar" med dessa indata? Det skulle uppskattas!

Svara Avbryt
Close