8 svar
48 visningar
Gg0599 35
Postad: 12 jan 2021

Uppgift-matteboken åk 9-Kongruens

"Albert har fått i uppgift att rita en figur som är likformig med parallellogrammen här nedanför. En av sidorna i Alberts figur är 4 cm. Hur lång kan de andra sidorna vara?"

sidorna är 12 cm och 16 cm

Jag förstår inte riktigt denna uppgift och förstår inte hur jag ska gå tillväga.

Någon som kan hjälpa mig?

Likformighet innebär att figurerna har samma form och dimensioner, men inte nödvändigtvis med samma sidlängder. Om en parallellogram har sidlängderna 12 och 16, är förhållandet mellan sidorna 12:1612:16. 12:16 är dock inte ett "rent" skrivsätt – det går att förenkla. Kan du hitta några mindre tal, vars kvot är likadan som 1216? :)

Gg0599 35
Postad: 12 jan 2021

Men hur ska jag veta de? Ska jag bara ta ett random tal? Vad ska jag dividera talet med? :)

Gg0599 35
Postad: 12 jan 2021

Men om jag tar 12/16 och förenklar med 4 så blir det 3/4. 3 dividerat med 4 blir 0,75 eller va? är de de jag kommer ha användning av?

Den här uppgiften har två olika lösningar. Det du har gjort hittills verkar vettigt.

Gg0599 35
Postad: 13 jan 2021

jaha, men nu förstår jag inte hur jag ska gå vidare.

Gg0599 35
Postad: 14 jan 2021
Smaragdalena skrev:

Den här uppgiften har två olika lösningar. Det du har gjort hittills verkar vettigt.

Men nu förstår jag inte hur jag ska gå vidare..

Det kan vara antingen den sidan som var 12 cm från början som har blivit 4 cm, eller den sidan som var 16 cm från början som har blivit 4 cm. Hur lång är den andra sidan i de båda fallen?

Gg0599 35
Postad: 14 jan 2021
Smaragdalena skrev:

Det kan vara antingen den sidan som var 12 cm från början som har blivit 4 cm, eller den sidan som var 16 cm från början som har blivit 4 cm. Hur lång är den andra sidan i de båda fallen?

12 har blivit 8 

16 har blivit 12

är de, de du menar?

för isåfall är de inte de som står i facit. 

I facit står det 4 cm, 3 cm och 3 cm eller 4 cm, 5,33 cm och 5, 33 cm

Svara Avbryt
Close