8 svar
95 visningar
Sputnik67 är nöjd med hjälpen
Sputnik67 224
Postad: 9 mar 12:26 Redigerad: 9 mar 12:26

Uppgift om mekanik.

Hej! Jag fick svaret till 91.5 g. Skulle någon annan kunna räkna ut denna uppgift och se om man får samma svar som mig? Sedan undrar jag också över felkällor till min labbrapport. Ett är ju friktionskraften mellan trissan och snöret. Detta gör så att snörkraften blir större än tyngdkraften på den kända vikten. En annan är att  vinkel alfa inte är symmetriskt på båda sidorna. Finns det några andra felkällor som jag inte har tänkt på? Jag är medveten om att jag har ställt frågor om denna uppgift ett antal gången nu, men jag vill hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite...

Ebola 2118
Postad: 10 mar 19:37 Redigerad: 10 mar 19:46

m1=2mosin(66.25°)91.5 gm_1 =2 m_o \sin (66.25^{\circ} ) \approx 91.5 \ g

Vad friktion mellan snöre och trissa ger för fel beror på om den kända vikten är lite lättare eller tyngre än vad som skulle ge jämvikt. Är den tyngre kommer friktionen göra snörkraften mindre och därmed m1m_1 mindre än ovan och vice versa för det omvända.

Du är på rätt spår med din diskussion kring felkällor men var med på att friktion mellan snöre och trissa helt enkelt innebär att ditt svar på m1m_1 är fel men du vet inte om den är för liten eller för stor.

Sputnik67 224
Postad: 10 mar 19:51 Redigerad: 10 mar 19:52

"Vad friktion mellan snöre och trissa ger för fel beror på om den kända vikten är lite lättare eller tyngre än vad som skulle ge jämvikt." . Skulle du kunna omformulera dig? En jämvikt är ju när alla krafter är lika med 0.  Så om den kända vikten är större än 50 g så skulle friktionen göra snörkraften mindre och vice versa? Varför det?

Sputnik67 224
Postad: 10 mar 19:53 Redigerad: 10 mar 19:53

I detta fall så vet jag att vi fick ett för lite teoretiskt värde. Jag vet dock inte vad detta har för betydelse för friktionskraften.

Alligatorn 17
Postad: 10 mar 20:47

Jag tror att du ska fråga din fröken

Ebola 2118
Postad: 10 mar 22:38

Friktionskraften har olika riktning beroende på var snöret vill ta vägen. Detta har som konsekvens att du inte kan avgöra direkt om den sökta massans faktiska värde är lägre eller högre än det beräknade värdet.

Du mäter exakt vinkeln som 66.25 grader

Om vikten väger 91.5 gram och systemet inte har någon friktion beräknas exakta massan.

Om vikten väger 91.5 gram och systemet har friktion beräknas exakta massan.

Om vikten väger mer än 91.5 gram och systemet har friktion kommer du beräkna ett för lågt värde. Alltså blir snörkraften större än tyngdkraften hos den kända vikten.

Om den väger mindre än 91.5 gram och systemet har friktion kommer du beräkna ett för högt värde. Alltså blir snörkraften mindre än tyngdkraften hos den kända vikten.

Om det fortfarande är oklart kan jag återkomma med en bild.

Sputnik67 224
Postad: 11 mar 09:08

Jaha. Så jag hade ändå rätt, men jag fattar fortfarande inte. 91.5 gram är ju vikten i ett idealt förhållande där det inte finns någon friktion och andra felkällor. Så om vikten väger mindre än 91.5 gram så kan man dra slutsatsen att snörkraften blir mindre än tyngdkraften pga friktion? Är de det du menar?

Du får gärna exemplifiera med en bild. 

Ebola 2118
Postad: 11 mar 20:18

Du hade rätt, ja, men av en otillräcklig anledning. 

Så om vikten väger mindre än 91.5 gram så kan man dra slutsatsen att snörkraften blir mindre än tyngdkraften pga friktion? Är de det du menar?

Om den väger mindre än 91.5 gram vilket är jämviktspunkten skulle den kända vikten på 50 gram vilja accelerera nedåt om inte någon friktions fanns. Friktionen skulle försöka motverka detta genom att du till får kraftmoment över trissan som går moturs:

På grund av att F1>FSF_1 > F_S behövs friktionen MfM_f för att inte den kända vikten ska accelerera nedåt. Om däremot den okända vikten väger mer än 91.5 gram kommer F1<FSF_1 < F_S och friktionsmomentet MfM_f kommer ha riktning medurs.

Detta medför i sin tur att det finns en osäkerhet i bestämningen av den okända vikten på så vis att den exempelvis kan ha värdet:

80 gram<m<100 gram80 \ gram < m < 100 \ gram

Exakta intervallet kan bara bestämmas om du vet friktionen i trissan.

Sputnik67 224
Postad: 12 mar 19:27

Fs är väl riktat utåt som på min bild?

Svara Avbryt
Close